Τά παιδιά τῆς ἐνορίας Κεστρίνης ἔκοψαν μέ χαρά καί πίστη τήν Ἁγιοβασιλόπιτα...


Τό κατηχητικό σχολεο, παιδική χορωδία βυζαντινς μουσικς καί τό τμμα κμάθησης μουσικν ργάνων όρτασαν μέ πολλές ποσχέσεις γιά τό μέλλον...

Τά παιδιά τῆς νορίας Κεστρίνης (μαθητές/τριες δημοτικο, γυμνασίου καί λυκείου) κοψαν, παρουσία πολλν γονέων, μέ χαρά καί πίστη τήν Ἁγιοβασιλόπιτα, τήν Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017. Τό κατηχητικό σχολεο, παιδική χορωδία βυζαντινς μουσικς καί τό τμμα κμάθησης μουσικν ργάνων, όρτασαν μέ πολλές ποσχέσεις γιά τό μέλλον. Μέσα πό τό λόγο το Θεο, μέσα πό τήν μνολογία, μέσα μέσα ἀπό τούς χους, λπίδα καί προσμονή εναι τά παιδιά νά νιώσουν
ρόδινες χαραυγές, νάλαφρα πετάγματα  καί τς ετυχίας τά χαμόγελα. Στό χαιρετισμό του π. λίας Μάκος σημείωσε μεταξύ λλων: "Παιδιά, ατό νά εναι τό σύνθημά σας καί στόχος σας: Νά φθάνετε ὅλο καί πιό ψηλά, μέσα στόν χρόνο, πού κυλ. Τώρα, πού κτυπ γερά καί σταθερά καρδιά σας. Τώρα, πού μπορετε νά νεβετε τόν νηφορικό δρόμο τς ρετς. Τώρα, πού εστε λο ρεξη. Τώρα, πού εστε εωδιαστά μανουσάκια. Τώρα, ατό νά κοτε ἀπό τό ἐσωτερικό τς ψυχς σας: Ψηλά, πάντα ψηλά, λο ψηλότερα. Βέβαια, θά χρειαστετε κόπο. Θά δρώσετε. Θά παλαίψετε μέ τόν αυτό σας καί σως σκληρά. μως μή δειλιάσετε. Θεός θά σς δίνει τή δύναμη καί τή φλόγα νά νικτε. Στηριχθετε λεύθερα καί νετα στό Χριστό, ἀκουμπεστε σ' ατόν, νιώστε τι τόν χετε δίπλα σας". κόμη τονίστηκε σημαντική συμβολή το πεύθυνου  τς παιδικς χορωδίας βυζαντινς μουσικς εροψάλτη Σπύρου Κολιομίχου καί τς πεύθυνης το τμήματος κμάθησης μουσικν ργάνων μουσικοδιδασκάλας Νικολέτας Μυσκέτας. Στήν τυχερή, μητέρα παιδιοῦ, πού βρκε τό φλουρί, δόθηκαν κκλησιαστικά δρα