Στο φράγμα του Καλαμά στο Ράγιο, τμήμα σημαντικού αρχαίου νεκροταφείου!

Τι το ξεχωρίζει από άλλα ταφικά μνημεία...
Στο φράγμα του Καλαμά στο Ράγιο υπάρχουν ταφικοί περίβολοι και συστάδα τάφων. Αποκαλύφθηκε τμήμα σημαντικού αρχαίου νεκροταφείου, με αφορμή παλαιότερες, αλλά και πιο πρόσφατες, εργασίες για την κατασκευή του φράγματος και του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού. Έως τώρα, σύμφωνα με τον αρχαιολόγο
Γιώργο Ρήγινο, έχουν ερευνηθεί δύο ταφικοί περίβολοι και συστάδα λακκοειδών, κεραμοσκεπών και κιβωτιόσχημων τάφων με μεμονωμένες ή οικογενειακές ταφές. Με βάση τα πολλά κεραμικά ευρήματα, χρονολογούνται από την πρώιμη μέχρι και την ύστερη ελληνιστική εποχή.  Αυτό, που ξεχωρίζει το νεκροταφείο από τα άλλα της εποχής του είναι ότι έχει κατασκευαστεί όχι δίπλα σε αρχαίο χερσαίο δρόμο, αλλά στην όχθη του Καλαμά.