Τοπικούς αστυνομικούς ζητούν στα εγκαταλελειμμένα χωριά του Σουλίου και της Μουργκάνας...

Τοπικούς αστυνομικούς ζητούν oι κάτοικοι στα απομακρυσμένα χωριά του Σουλίου και της Μουργκάνας του νομού Θεσπρωτίας. Σε πρώτη φάση δεν  περιλαμβάνεται η Θεσπρωτία στο νεοσύστατο θεσμό, ωστόσο στη συνέχεια είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν στην ακριτική περιοχή τοπικοί αστυνομικοί. Στην περιφέρεια της Ηπείρου, μόνο στο Νεοχώριο του δήμου Νικολάου Σκουφά στην Άρτα διορίσθηκε τοπικός αστυνομικός. Στα χωριά της ελληνοαλβανικής μεθορίου, όπου οι κλοπές είναι
συνεχείς, αλλά και στα χωριά του Σουλίου, που είναι μακριά από τον αστικό ιστό, είναι απαραίτητη, κατά την εκτίμηση των κατοίκων, η ύπαρξη τοπικών αστυνομικών. Και αυτό, για να δημιουργηθεί και να εδραιωθεί αίσθημα ασφαλείας. Για να επιλαμβάνονται και διεκπεραιώνουν ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών, ζητώντας σε περίπτωση αδυναμίας αντιμετώπισης τους, τη συνδρομή της υπηρεσίας του. Για να ενημερώνουν  άμεσα την υπηρεσία τους για κάθε συμβάν σημαντικού ή επείγοντος χαρακτήρα και λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα αντιμετώπισης του. Για να  ενημερώνουν, διευκολύνουν και κατευθύνουν τους πολίτες σχετικώς με τη διαδικασία ρύθμισης ζητημάτων, που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας. Για να αναπτύσσουν επαφές με υπηρεσίες, φορείς και πολίτες, στο πλαίσιο ανάληψης πρωτοβουλιών, με  σκοπό τη βελτίωση της αστυνομικής και κοινωνικής προσφοράς στον τόπο.