Ποιες είναι οι παλαιότερες επιχειρήσεις στη Θεσπρωτία, που αντέχουν στο χρόνο...

Μερικές από αυτές συμπλήρωσαν ή πλησιάζουν μισό αιώνα ζωής!
Κάποιες επιχειρήσεις στη Θεσπρωτία,  αντέχουν στο χρόνο. Μερικές από αυτές συμπλήρωσαν ή πλησιάζουν μισό αιώνα ζωής, ενώ όλες έχουν δημιουργηθεί πριν το 1980! Δεν είναι εύκολη υπόθεση η μακροημέρευση στην επιχειρηματικότητα. Το αντίθετο μάλιστα. Γιατί οι οικονομικές συνθήκες είναι ρευστές και μεταβαλλόμενες και στη θεσπρωτία το αγοραστικό κοινό, με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα, δεν είναι μεγάλο. Τα στοιχεία, που ακολουθούν, προέρχονται από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, που πρόσφατα
βράβευσε αυτές τις επιχειρήσεις. * Το 1966 οι αδελφοί Σπυρίδων και Δημήτριος Ρούμπης ίδρυσαν στους Άγιους Πάντες Φιλιατών επιχείρηση Κεραμοποιΐας, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα από τα παιδιά  τους Γεώργιο και Θεόδωρο Ρούμπη. *Στις 24 Ιανουαρίου 1969 από τους αδερφούς Σωτήριο, Ιωάννη, Γεώργιο και Ελευθέριο Βαγγελή του Αποστόλου ιδρύθηκε λίγο έξω από την πόλη της Ηγουμενίτσας επιχείρηση εμπορίας οικοδομικής ξυλείας, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα από τα παιδιά τους  Θωμά, Κωνσταντίνο και Πέτρο Βαγγελή. * Στις 15 Δεκεμβρίου 1971 οι αδελφοί Στυλιανός και Χρήστος Μπολότσης του Κωνσταντίνου, στην Παραμυθιά, ίδρυσαν επιχείρηση ξυλουργικών ειδών και επίπλων. Σήμερα λειτουργε από τους αδελφούς Ανδρέα και Κωνσταντίνο Μπολότση *Στις 20 Σεπτεμβρίου 1974 από τους Μπάρμπα Κωνσταντίνο του Παναγιώτη, Μπάρμπα Παναγιώτη του Κωνσταντίνου και Ιωάννα σύζυγο Μιχαήλ Σιάμου στην Παραμυθιά, ιδρύθηκε επιχείρηση εμπορίας υφασμάτων, ψιλικών και ετοίμων ενδυμάτων, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα  από τους Γεώργιο Μπάρμπα του Κωνσταντίνου  και Ελένη Μπάρμπα του Γεωργίου. *Στις 17 Ιανουαρίου 1975 από τους Δημήτριο Βλάχο και Ιωάννη Καρρά, στην Σκορπιώνα Ηγουμενίτσας.λειτούργησε ελαιουργείο, που διατηρείται μέχρι σήμερα  από τους αδελφούς Σπυρίδων και Χρήστο Βλάχο του Δημητρίου. * Στις 28 Μαΐου 1977 από τους Νικόλαο Κάτσιο του Ευαγγέλου και Βασίλειο Κάτσιο του Νικολάου, στην Μαζαρακιά Ηγουμενίτσας, λειτούργησε επιχείρηση ελαιουργείου, βρώσιμων ειδών και οσπρίων, ζωοτροφών, ειδών φυτωρίου, καυσοξύλων, ζώντων ζώων και γενικά οικοδομικών υλικών, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα από τους αδελφούς Ελευθέριο και Οδυσσέα Κάτσιο του Βασιλείου. *Στις 16 Ιουνίου 1977 από τους Φώτιο Νίκου, Αθανάσιο Κώστα και τους αδερφούς Χρήστο και Κωνσταντίνο Σιώχο του Πέτρου, στο Καρυώτι Παραμυθιάς, ιδρύθηκε επιχείρηση  κεραμοποιίας, χωματουργικών εργασιών, εμπορίας οικοδομικών υλικών κι δασικών προϊόντων, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα  από τους Αθανάσιο Κώστα και τα αδέλφια Δονάτο και Γεώργιο Νίκου του Νικολάου, Χριστίνα και Βασιλική Νίκου του Φωτίου, και Βασιλική, Νίκο και Πέτρο Σιώχος του Κωνσταντίνου. * Στις 8 Φεβρουαρίου 1978 από τους αδερφούς Ελευθέριο και Κωνσταντίνο Καρβούνη του Νικολάου ιδρύθηκε στην Ηγουμενίτσα τυπογραφείο – σφραγιδοποιείο, που διατηρείται μέχρι σήμερα  από τις συζύγους των ιδρυτών. * Στις 31 Οκτωβρίου 1979 από τους αδερφούς Δημήτριο και Μαργαρίτη Τσάκη του Γεωργίου, στην Ηγουμενίτσα, λειτούργησε επιχείρηση λατομικών προϊόντων και μαρμάρων, κατασκευής μωσαϊκών και λοιπών οικοδομικών εργασιών, που διατηρείται μέχρι σήμερα  από τους  Μαργαρίτη και Σωτήριο Τσάκη του Γεωργίου, Λιώλη Όλγα του Σπυρίδωνα και  Αλέξανδρο Τσάκη του Παναγιώτη.