Ιδιωτκές χορηγίες ενισχύουν οικονομικά το νοσοκομείο Φιλιατών...

Στήριξη από το Αθανασοπούλειο Ίδρυμα...
  Το Αθανασοπούλειο Ίδρυμα ενίσχυσε οικονομικά το νοσοκομείο Φιλιατών! Είναι γνωστό ότι στο νοσοκομείο Φιλιτών γίνονται αρκετές δωρεές, σε μια κρίσιμη οικονομικά περίοδο, αφού η ευαισθησία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας είναι μεγάλη. Το επαρχιακό νοσοκομείο, προκειμένου να εξασφαλίσει ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ή άλλα απαραίτητα υλικά, δεν περιμένει μόνο την κρατική επιχορήγηση, αλλά  απευθύνεται και σε ιδρύματα για ενδεχόμενες χορηγίες. Και η ανταπόκριση δεν είναι
μικρή. Αλλά και ιδιώτες ή φορείς παίρνουν μόνοι τους την πρωτοβουλία να το στηρίξουν. Άλλωστε σ' αυτό τον τομέα υπάρχει παράδοση στο νοσοκομείο Φιλιατών. Η προσπάθεια για την ίδρυση και λειτουργία του ξεκίνησε με εράνους από χρήματα πολιτών.  Μετά από σύσκεψη τοπικών παραγόντων το Σεπτέμβριο του 1929, συστήθηκε δεκαπενταμελής πανεπαρχιακή Επιτροπή Συλλογής Εράνων για την κατασκευή του νοσοκομείου.  Τα πρώτα  έσοδα της Επιτροπής προήλθαν από τις εισφορές των κατοίκων της περιοχής Θυάμιδος και ανήλθαν στις 300.000 δρχ.  Επιπρόσθετα, ο ιατρός Μπέμπης μετά από ταξίδια, που έκανε στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Αίγυπτο, συγκέντρωσε για το σκοπό αυτό  από την ελληνική ομογένεια 10.000 δολάρια.