462 χιλιάδες ευρώ για βελτίωση του επαρχιακού δικτύου στη Θεσπρωτία

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε έργα αποκατάστασης ζημιών και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 462 χιλιάδων ευρών. Ειδικότερα αναδείχτηκαν ανάδοχοι για τα έργα: «Αποκατάσταση ζημιών - βελτίωση οδού από Ηγουμενίτσα - Παραπόταμος - Βρυσέλλα -
Φιλιάτες και σύνδεση με Σίδερη», προϋπολογισμού  358.000 και «διαγράμμιση - βελτίωση οδών Ηγουμενίτσα - Σύβοτα και Βασιλικό - Καρτέρι», προϋπολογισμού  104.000.