Πως πήρε ιδιώτης στην Αλβανία το Μοναστήρι των Αγίων Σαράντα και 400 στρέμματά του!

Στην κορυφή του λόφου, που δεσπόζει της πόλης των Αγίων Σαράντα, βρίσκεται η  Μονή των Σαράντα Μαρτύρων. Από αυτή τη Μονή, ονομάστηκε η πόλη Άγιοι Σαράντες. Το 1998 αλβανικό δικαστήριο απέδωσε έκταση400 στρεμμάτων, στα οποία περιλαμβανόταν και το Μοναστήρι, σε Αλβανό, οποίος παρουσίασε μη γνήσιους τίτλους, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει ο δήμος Αγίων Σαράντα. Το 2003 δικαστήριο των Αγίων Σαράντα δέχτηκε ότι οι τίτλοι δεν ήταν γνήσιοι,
  χωρίς να ακυρώσει την παραχώρηση! Στο μεταξύ ο εμφανιζόμενος ως ιδιοκτήτης, πούλησε μεγάλο μέρος της έκτασης σε 162 αγοραστές. Έτσι σήμερα το σύμβολο των Αγίων Σαράντα, το Μοναστήρι αυτό, κανονικά εκκλησιαστική περιουσία, ανήκει σε διάφορα άτομα. Ο δήμος των Αγίων Σαράντα προσέφυγε στο ανώτατο δικαστήριο της Αλβανίας ζητώντας ακύρωση της παραχώρησης.