Πολλά κεραμικά εργαστήρια στη Θεσπρωτία τον 4ο π.Χ. αιώνα!

Πολλά κεραμικά εργαστήρια υπήρχαν στη Θεσπρωτία τον 4ο π.Χ. αιώνα! Και ιδιάιτερα στο δεύτερο μισό του αιώνα αυτού, οπότε η περιοχή αστικοποιήθηκε και αναπτύχθηκαν οι πόλεις και εκδόθηκε νόμισμα. Η ελληνιστική εποχή για τις πόλεις και τους οικισμούς της Θεσπρωτίας είναι περίοδος ακμής και έντονης εμπορικής δραστηριότητας. Ακμάζουν τοπικά
κεραμικά εργαστήρια, που συγκεράζουν επιδράσεις από την Κόρινθο και την Πελοπόννησο (ή τις κορινθιακές και ηλειακές αποικίες της Ηπείρου), από την Αττική, τη Μακεδονία και την αντικρινή ιταλική ακτή.