Στη Θεσπρωτία το 10% της πανελλήνιας παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας και το 84% των εξαγωγών!

Μικρές εμπορικές μονάδες και στη γειτονική Αλβανία...
Η Θεσπρωτία αντιπροσωπεύει το 10% της πανελλήνιας παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας  και το 84% των εξαγωγών! Αυτό και μόνο δείχνει τοπικά ότι η ιχθυοκαλλιέργεια είναι ένας κλάδος του πρωτογενούς τομέα, που μπορεί να σημειώσει αναπτυξιακή πορεία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος, η οποία έκανε έρευνα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα και για την Ήπειρο ξεχωριστά, η Θεσπρωτία από το σύνολο των εξαγωγών,
που κάνει, το 84% προέρχεται από τις ιχθυοκαλλιέργειες. Το σημαντικότερο κομμάτι των εξαγωγών στο νομό Θεσπρωτίας είναι τα ψάρια. Αν σκεφθούμε ότι σ' έναν από τους πιο φτωχούς νομούς της Ελλάδας ο ετήσιος οικονομικός κύκλος των ιχθυοκαλλιεργειών ξεπερνάει τα 60 εκ. ευρώ και ουσιαστικά είναι η μοναδική παραγωγική βιομηχανική δύναμη, γιατί απασχολεί 500 εργαζόμενους, φυσιολογικό είναι να συμμετέχει με το μεγαλύτερο ποσοστό στο ΑΕΠ της περιοχής. Στο γειτονικό  χώρο της Αλβανίας αναπτύσσονται μικτές εμπορικές μονάδες με συμμετοχή Ελλήνων.