Ένας Φιλιαταίος ευγενής δάσκαλος, ο Χρήστος Τσέρης, έφυγε από τη ζωή....

Πολλά χρόνια μετρούσε η επικοινωνία μας. Και πάντα τον θυμόμαστε με μια ευρηματική ευγένεια και καλοσύνη, καθώς και λεπτότητα. Πρόκειται για το Φιλιαταίο δάσκαλο Χρήστο Τσέρη, που ζούσε στα Γιάννινα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα, που καθόρισε τη ζωή του, ήταν ότι ο Θεός υπάρχει. Και είναι αγάπη και ζωή. Η τέλεια αγάπη και το πλήρωμα της ζωής. Βαθιά του πεποίθηση ήταν ότι ο κόσμος χωρίς Θεό δεν αντέχεται. Μέσα από τα μάτια του αντίκρυζες τη χαρά, τη δύναμη και τη σοφία. Ψηλαφούνταν
αισθητά και ανιχνεύονταν η καλοσύνη του. Η αυθεντικότητα της συμπεριφοράς του έπειθε για την ειλικρίνειά του. Με την καθάρια στάση του στη ζωή επαναπροσανατόλισε την καρδιά πολλών ανθρώπων από τη νοοτροπία της μιζέριας στη νοοτροπία της ψυχικής αρχοντιάς.