Ένας αγαπητός και δραστήριος Θεσπρωτός, πρόεδρος της Πετροβίτσας, έφυγε από τη ζωή...

Ένας αγαπητός και δραστήριος Θεσπρωτός, πρόεδρος της Πετροβίτσας, ο Δονάτος Μπίκας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών. Απλός στη συμπεριφορά του άνθρωπος, ένιωθε πάντοτε την ανάγκη να προσφέρει ό,τι μπορούσε.  Με αυτό το σκεπτικό και με αυτή τη στάση ζωής, δήλωνε παρών στον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον. Και αυτό το παρών
του ήταν ζωντανό. Δεν αδιαφορούσε για τα προβλήματα του χωριού του και των συγχωριανών του, αλλά μάχονταν με θάρρος και όραμα. Ζυμωμένος με την τοπική κοινωνία  επεδίωκε να βοηθήσει. Και έδινε τη στήριξή του με καλή διάθεση. Έτσι και αν έφυγε από τη ζωή, το μοιραίο κανείς δεν μπορεί να το αποφύγει, όλοι θα τον θυμούνται.