Με προαιρετικό εκκλησιασμό και ομιλίες εόρτασαν τα σχολεία στη Θεσπρωτίας τους τρεις ιεράρχες

Δεν καταχωρήθηκαν απουσίες και η προσέλευση των μαθητών δεν ήταν μεγάλη...
Με προαιρετικό εκκλησιασμό και ομιλίες εόρτασαν τα σχολεία στη Θεσπρωτία τους τρεις ιεράρχες. Πολλοί μαθητές έλειπαν, καθώς δεν καταχωρήθηκαν απουσίες. Έτσι οι εορτασμοί δεν είχαν τη συμμετοχή, την έκταση και το περιεχόμενο των παλαιότερων χρόνων. Η εορτή των Τριών Ιεραρχών καθιερώθηκε ως σχολική, γιατί ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ήταν
άνθρωποι μορφωμένοι, σοφοί δάσκαλοι, φημισμένοι ρήτορες και συγγραφείς. Πρόσφεραν πάρα πολλά στα γράμματα.  Μελέτησαν τους αρχαίους κλασικούς συγγραφείς και φιλοσόφους, και κατόρθωσαν να  συμφιλιώσουν το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα με την Χριστιανική Πίστη. Απέρριψαν τα ειδωλολατρικά στοιχεία και κράτησαν τις αρχές της διαλεκτικής σκέψης της ελληνικής παιδείας, ακολουθώντας τη συμβουλή του Αποστόλου Παύλου «να δοκιμάζουμε τα πάντα αλλά να κρατάμε το καλό».