Μεγάλης σπανιότητας μεταβυζαντινό πολύχρωμο πινάκιο κεραμικής στη Θεσπρωτία...

Στον αρχαιολογικό χώρο της Ντόλιανης Θεσπρωτίας ανακαλύφτηκε και εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας αβαθές πινάκιο πολύχρωμης τεχνικής της εφυαλωμένης κεραμικής, που έχει παράσταση γρύπα, ο οποίος αποδίδεται με έντονα διακοσμητική διάθεση, έκδηλη στα χρώματα, που έχουν χρησιμοποιηθεί, με κυρίαρχο το βαθύ μπλε. Σύμφωνα με το λέκτορα Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης του
Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργο Πάλλη και την αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Βασιλική Λάμπρου, το αντικείμενο μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεγάλης σπανιότητας, καθώς αντιπροσωπεύει το πολυτελέστερο είδος κεραμικής της μεσοβυζαντινής περιόδου, που παραγόταν κυρίως σε εργαστήρια της Κωνσταντινούπολης. Το πινάκιο της Ντόλιανης, με βάση τη συγκριτική μελέτη με άλλα δείγματα κεραμικής πολύχρωμης τεχνικής και τα εικονογραφικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του, μπορεί να χρονολογηθεί στον 10ο έως 11ο αιώνα.