Χρήσιμοι ή επιζήμιοι για τη Θεσπρωτία οι εκατοντάδες Ιταλοί κυνηγοί, που έρχονται το χειμώνα;

Επειδή πολλά γράφονται και λέγονται τις τελευταίες ημέρες, προκύπτει ένα ερώτημα: Χρήσιμοι ή επιζήμιοι για τη Θεσπρωτία είναι οι εκατοντάδες Ιταλοί κυνηγοί, που έρχονται το χειμώνα στον τόπο; Οι τουριστικοί παράγοντες της περιοχής υποστηρίζουν ότι είναι χρήσιμοι, γιατί διαμένουν σε ξενοδοχεία και ξενώνες  και διατρέφονται
σε καταστήματα εστίασης, άρα δημιουργούν οικονομική κίνηση.  Οικολόγοι από την άλλη αναφέρουν ότι προκαλούν ζημιά στην πανίδα της περιοχής. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα προς συζήτηση, και έχει να κάνει κυρίως με την κατάχρηση και όχι τη λελογισμένη χρήση του κυνηγιού είτε από ξένους είτε από εγχώριους κυνηγούς. Σε γενική θεώρηση η παραβατικότητα των Ιταλών κυνηγών, όπωςπροκύπτει από τα στοιχεία του δασαρχείου, μάλλον είναι μικρή, αφού κατά κανόνα κινούνται μέσα σε νόμιμα πλαίσια. Ένα περιστατικό, για παράδειγμα, που δημοσιοποιήθηκε  έχει να κάνει με το ότι δύο Ιταλοί κυνηγοί, εντοπίστηκαν να κυνηγούν κοντά σε οικισμό στο Γαρδίκι,  σε απόσταση μικρότερη από την επιτρεπόμενη, όπως αυτή ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Αυτό, που έχει μεγάλη σημασία και τονίστηκε από την Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου εί ναι οι Έλληνες και ξένοι κυνηγοί να τηρούν τα νόμιμα και να μελετούν τις σχετικές οδηγίες που τους έχουν δοθεί, με ενημερωτικά φυλλάδια που έχει εκδώσει η Ομοσπονδία στην ελληνική, την αγγλική και ιταλική γλώσσα, για τον τρόπο άσκησης του κυνηγιού.