Η καλλιέργεια της ελιάς για ελαιοποίηση στη Θεσπρωτία, μια από τις πλέον σημαντικές δραστηριότητες!

Τι τονίστηκε σε ημερίδα στην Ηγ/τσα του Aγροτικού Συνεταιρισμού Θεσπρωτίας-Πρέβεζας "Ένωση Αγροτών"...
Η καλλιέργεια της ελιάς για ελαιοποίηση στη Θεσπρωτία, είναι μια από τις πλέον σημαντικές δραστηριότητες του προωτογενή τομέα! Αυτό τονίστηκε μεταξύ άλλων σε ημερίδα στην Ηγουμενίτσα του Aγροτικού Συνεταιρισμού Θεσπρωτίας-Πρέβεζας "Ένωση Αγροτών". Η ημερίδα με θέμα «Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων συγκομιδής, διαλογής και μεταφοράς ελαιοκάρπου», έγινε από την εταιρία
"AGRON AE – Γεωπονικές Υπηρεσίες" στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος της Οργάνωσης Παραγωγών Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς. Ενδιαφέρουσες και χρήσιμες ήταν οι εισηγήσεις της γεωπόνου Μαρίας Πατσιούρας και της Μαρίας Γεωργιάδου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο χαιρετσιμό του ο δραστήριος γενικός διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θεσπρωτίας Πρέβεζας "Ένωση Αγροτών" και αντιπρόεδρος της "COGECA" Βασίλης Παρόλας, αναφέρθηκε στις θετικές προοπτικές της ελαιοκαλλιέργειας στο νομό Θεσπρωτίας και στις καινοτόμες πρωτοβουλίες ομάδας παραγωγών ελαιολάδου. Η καλλιέργεια της ελιάς  στο νομό γίνεται σε έκταση της τάξης των 120.000 στρεμμάτων σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές. Οι κυριότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες είναι η ντόπια "μεσόκαρπη" και η "λιανοληά" Κερκύρας (για ελαιόλαδο), ενώ σε μικρές εκτάσεις καλλιεργείται και η τοπική ποικιλία "μπολιάνα" (για βρώσιμη ελιά). Λειτουργούν 26 ελαιοτριβεία (τα περισσότερα από τα όποια στην περιοχή Συβότων – Πέρδικας), μια επιχείρηση επεξεργασίας και εμπορίας επιτραπέζιας ελιάς και ένα τυποποίητηριο ελαιολάδου μικρής δυναμικότητας. Η διάθεση του ελαιολάδου στην τοπική αγορά γίνεται απευθείας από τους παραγωγούς και οι μεγαλύτερες ποσότητες προωθούνται στην Ιταλία, μέσω χονδρεμπορικών επιχειρήσεων άλλων περιοχών.