Σχολεία της Θεσπρωτίας κερδίζουν διακρίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό!

Βραβεύσεις για το Γυμνάσιο Γαρδικίου Παραμυθιάς και το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών...
Μικρή η Θεσπρωτία, αλλά σχολεία από το νομό κερδίζουν διακρίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Βραβεύσεις υπήρξαν για το Γυμνάσιο Γαρδικίου Παραμυθιάς και το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών. Το Γυμνάσιο Γαρδικίου και οι καθηγήτριες Α. Μαρέτα και  Ε. Μάγκα βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής
Έρευνας του Ε.Μ.Π. για την «καλύτερη οµαδική εργασία µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών που τη συντονίζουν», στο πλαίσιο της γενικής θεµατολογίας του 8ου ∆ιεπιστηµονικού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.  Η εργασία  των μαθητών του Γυμνασίου Γαρδικίου, που είχε βραβευτεί και από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, επιγράφεται: «Μνήµες µαρτυρικές, φωνές ζωντανές της ιστορίας µας» - Μια µελέτη περίπτωσης τοπικής ιστορίας". Εξάλλου οι μικροί μαθητές  του 1ου και 2ου Δημοτικού σχολείου Φιλιατών, σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Φιλιατών, απέσπασαν το 1ο βραβείο μουσικής και κονσέρτου, σε διαγωνισμό, που συμμετείχαν ομάδες από την Ιταλία, Αρμενία, Λετονία, Ουκρανία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Τουρκία.