Το Κέντρο Υγείας της Πάργας χρειάζεται ενίσχυση υποστηρίζουν οι κάτοικοι, που έκαναν κινητοποίηση

Το Κέντρο Υγείας της τουριστικής Πάργας χρειάζεται ενίσχυση, για να λειτουργεί χωρίς προβλήματα, υποστηρίζουν οι κάτοικοι, που έκαναν κινητοποίηση γι' αυτό το σκοπό την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου. Αναγνωρίζεται, βέβαια η μεγάλη, αποδοτική και φιλότιμη προσπάθεια του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, ωστόσο οι Παργινοί σημειώνουν ότι υπάρχουν ελλείψεις.  Το
Κέντρο Υγείας Πάργας αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας. Μαζί με το περιφερειακό ιατρείο Αγιάς, εξυπηρετεί περίπου 5.000 πληθυσμό στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Πάργας, ενώ το καλοκαίρι, λόγω του τουρισμού καλύπτει πολύ περισσότερες ανάγκες.  Διαθέτει ακτινολογικό εργαστήριο, μικροβιολογικό εργαστήριο, παθολογικό ιατρείο, ιατρείο επειγόντων περιστατικών (Παθολογικό-Χειρουργικό), παιδιατρικό ιατρείο και γενικής ιατρικής.