Η Ηγουμενίτσα και οι κρουαζιέρες: Τα συν και τα πλην...

Ενώ η κρουαζιέρα στην Ελλάδα βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία για το 2017 και το 2018, λόγω της αστάθειας, που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή και σε όλη την Ευρώπη,  η Ηγουμενίτσα έχει πλεονεκτήματα, αν βέβαια δημιουργηθεί ένα φιλικό, αλλά και ανταγωνιστικό περιβάλλον, και μπορεί να αποδειχθεί σε ελκυστική τόπο για κρουαζιέρες. Βέβαια οι γενικότερες συνθήκες δεν είναι πολύ ευνοϊκές, αφού
για τα δύο επόμενα χρόνια τα προγράμματα των διεθνών εταιριών εμφανίζουν μειώσεις πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο, λόγω και της μετατόπισης της ζήτησης προς Ασία, αλλά και των γεωπολιτικών προβλημάτων. Για παράδειγμα, για το χρόνο, που διανύουμε, η γειτονική Κέρκυρα αναμένεται να δεχθεί 407 κρουαζερόπλοια από 481 το 2016, δηλαδή 74 λιγότερα. Ωστόσο η  Ηγουμενίτσα θεωρείται ένας ήρεμος και ασφαλής προορισμός, με ένα φιλόξενο επιχειρησιακό περιβάλλον.