Ο γνωστός Θεσπρωτός λογοθεραπευτής Τάσος Μώκας ανησυχεί για το μέλλον του κλάδου...

Και κυρίως για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα παιδιά με ειδικές ανάγκες...
Ο Τάσος Μώκας, με έδρες την Ηγουμενίτσα και τα Ιωάννινα, είναι γνωστός πανελλαδικά λογοθεραπευτής, αφού διακρίνεται και για την κατάρτισή του και για την ευρηματικότητά του. Σε επικοινωνία, που είχε μαζί μας, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το μέλλον του κλάδου, αλλά κυρίως για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Θεωρεί ότι με τις σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις, όπου ο ασφαλιστικός φορέας θα πληρώνει στους λογοθεραπευτές  τις θεραπείες
των παιδιών και όχι, όπως τώρα, οι γονείς τους, που στη συνέχεια  τα εισέπρατταν από τον ασφαλιστικό φορέα, ελαχιστοποιείται η δυνατότητα επιλογής εξειδικευμένου λογοθεραπευτή από τους γονείς. Ακόμη  η παροχή  υπηρεσιών υποβαθμίζεται εκ των πραγμάτων Το επιχείρημα ότι διευκολύνονται έτσι οι ασφαλισμένοι, αφού δεν θα δίνουν άμεσα λεφτά από την τσέπη τους, ο κ. Μώκας θεωρεί ότι δεν μπορεί να αντισταθμιστεί με τα οφέλη από μια ολοκληρωμένη θεραπεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Μώκας έχει σημαντική επαγγελματική δραστηριότητα, προσανατολισμένη στην όσο το δυνατόν αρτιότερη θεραπευτική αντιμετώπιση των παιδιών.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών θεωρεί ότι εξανεμίζεται η δυνατότητα επιλογής εξειδικευμένου λογοθεραπευτή από τους γονείς, υπεύθυνου για το θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού τους και η παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών οδηγείται πλέον σε ένα αβέβαιο καθεστώς ως προς την ποιότητα.

Πηγή: http://www.drt915.gr
εξανεμίζεται η δυνατότητα επιλογής εξειδικευμένου λογοθεραπευτή από τους γονείς, υπεύθυνου για το θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού τους και η παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών οδηγείται πλέον σε ένα αβέβαιο καθεστώς ως προς την ποιότητα.

Πηγή: http://www.drt915.gr
θεωρεί ότι εξανεμίζεται η δυνατότητα επιλογής εξειδικευμένου λογοθεραπευτή από τους γονείς, υπεύθυνου για το θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού τους και η παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών οδηγείται πλέον σε ένα αβέβαιο καθεστώς ως προς την ποιότητα.

Πηγή: http://www.drt915.gr