Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πλήθος αιτήσεων στη Θεσπρωτία για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας...

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Πλήθος αιτήσεων στη Θεσπρωτία, και στους τρεις δήμους, για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Μπορεί οι θέσεις να είναι 167 οι αιτήσεις, όμως, είναι χιλιάδες, γεγονός που δείχνει ότι οι άνθρωποι, και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, αναζητούν εναγώνια μια δουλειά, έστω και προσωρινή. Και μάλιστα δουλειά στο δημόσιο τομέα. Η εύρεση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα είναι πλέον δύσκολη,
καθώς οι περισσότερεςεπιχειρήσεις ή αδυντούν ή με δυσκολία ανταποκρίνονται στις οικονομικές υποχρεώσεις. Μόνη ενναλακτική έχει απομείνει ο δημόσιος τομέας και κυρίως η τοπική αυτοδιοίκηση. Βέβαια το πρόβλημα της ανεργίας δεν αντιμετωπίζεται με την προσωρινή απασχόληση, αλλά σου λέει ο άλλος από τα "ολότελα χωρίς δουλειά κάτι είναι και αυτό".

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (99 θέσεις)
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ        ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      28
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΥΕ       ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ         4
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ        ΔΕ       ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ   13
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          3
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ        2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ           1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ       2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ      2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ’ + Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ-ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ      1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ        2
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ        ΔΕ       ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ         2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)       1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ            1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ       3
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ         1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ      1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΓΕΩΠΟΝΩΝ  1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ           2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ        ΠΕ       ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ         1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ            1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ          1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ/ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ        2
                                                      ****
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ (39 θέσεις)
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 5 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 6 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
***
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (29 θέσεις)
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      12
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΥΕ       ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΔΕ       ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ       2
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΔΕ       ΜΑΓΕΙΡΩΝ    1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ         1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ’ + Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΔΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΤΕ        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΓΕΩΠΟΝΩΝ  1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ            1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΠΕ       ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ          1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΠΕ/ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ        1

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Η μάχη της Μενίνας μέσα από το ημερολόγιο ενός φοιτητή αντάρτη του Ιερού Λόχου, του Δημήτρη Σούτζου...

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τη μάχη της Μενίνας, δίνει ένας φοιτητής τότε, αντάρτης στον Ιερό Λόχο, ο Δημήτρης Σούτζος, μέσα από ημερολογιακές καταγραφές. Είναι τα πιο αδιάψευστα στοιχεία, για το τι πραγματικά έγινε τη εποχή εκείνη. Αναφέρει μεταξύ άλλων όσον αφορά στη δυσκολία και στη σημασία της μάχης: "Το σμίξιμο του Γιαννιώτικου δρόμου με το δρόμο της Παραμυθιάς, γίνεται στη Μενίνα. Εκεί, σ' αυτά τα γκρίζα βράχια, έξω από το Νεοχώρι, βρίσκεται κουρνιασμένος ο Ιερός Λόχος των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών του Ζέρβα. Αποτελείται από φοιτητάς και σπουδαστάς... Εκεί κάτω στον στρατηγικό οδικό κόμβο της Μενίνας, βρίσκεται οχυρωμένο και ισχυρά οργανωμένο ένα τάγμα επίλεκτων Γερμανών πολεμιστών, ενισχυμένο από καμιά διακοσαριά Τουρκαλβανούς. Οι στρατιώτες του Χίτλερ, είχαν μεταβάλει τη Μενίνα σε φρούριο. Με πολυβολεία, με πυροβολεία, ολομοβολεία και χαρακώματα. Σ' όλα τα σπίτια του χωριού έχουν χτίσει πόρτες και παράθυρα και τάχουν μεταβάλει σε οχυρά. Έχουν ανοίξει παντού ορ…

Το έργο 6 συγγραφέων από τα χωριά της Μουργκάνας παρουσιάστηκε στην Πόβλα

Στο πλαίσιο της 2ης γιορτής Πολιτισμού Μάνα Μουργκάνα, παρουσιάστηκε το έργο έξι συγγραφέων  με καταγωγή από τα χωριά της περιοχής. Στην πλατεία Πόβλας (Αμπελώνας), με συντονίστρια την Ευγενία Ζκέρη, ακούστηκαν αποσπάσματα από βιβλία των λογοτεχνών, που με αυτό τον τρόπο τιμήθηκαν από τους συντοπίτες τους. Οι συγγραφείς, που παρουσιάστηκαν, στη σεμνή εκδήλωση, της οποίας την οργάνωση και την επιμέλεια είχαν οι Ζωή Ντρούκα και ο Πάνος Ανυφαντής, είναι: Γιάννης Βέλλης, Κώστας Λένης, Σταύρος Λέτσας, Φάνης Μούλιος, Κώστας Ραπτόπουλος, Κώστας Τσαντίνης. Στόχος ήταν μέσα από τις καταγραφές τους  να κατανοηθεί ο τρόπος της ζωής τα παλαιότερα, αλλά και τα νεότερα χρόνια, στον τόπο,  και να γεφυρωθεί το χθες που διάβηκε, με το σήμερα που μοιάζει μετέωρο, ώστε να διασφαλιστεί η πορεία στο αύριο.

Ο Θεσπρωτός αρχιμανδρίτης και ιατρός-ογκολόγος π. Ιωάννης Κοκάκης "μαγεύει" πιστούς και ασθενείς!

Τον τόπο καταγωγής του (από τη μητέρα του), τη Θεσπρωτία, επισκέφτηκε αυτές τις ημέρες ο αρχιμανδρίτης και ιατρός-ογκολόγος στο Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών π. Ιωάννης Κοκάκης, που "μαγεύει" πιστούς και ασθενείς! Υπηρετεί συνδυαστικά και αφοσιωμένα δύο ανθρωπιστικά λειτουργήματα. Αυτά του ιερέως και του ιατρού. Είναι σε καθημερινό και αδιάκοπο αγώνα, που δεν περιέχει την ανθρώπινη αγωνία, αλλά την μελλούμενη ελπίδα,   για να θεραπεύσει τις κακοήθειες της ψυχής και τα καρκινώματα του σώματος. Οι πιστοί και οι ασθενείς "πίνουν νερό" στο όνομά του. Οι πιστοί γεμίζουν ασφυκτικά το ναό του αγίου Νεκταρίου Κάτω Κηφησιάς, όπου λειτουργεί, και οι ασθενείς του εμπιστεύονται ανεπιφύλακτα τη ζωή τους. Μέσα από το λειτουργικό και προσευχητικό μετερίζι ανανεώνει διαρκώς τις σχέσεις του με το Θεό και μέσα από συνεχείς επιμορφώσεις στο εξωτερικό εμπλουτίζει ασταμάτητα τις επιστημονικές του γνώσεις. Παρ' όλα ταύτα παραμένει απλός και ταπεινός. Δικαριτικός και ευαίσθητος. Με αυτ…

Το παρασκήνιο με τον Τούρκο, που προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Ελευθεροχώρι Θεσπρωτίας...

Τούρκος, που έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο στη χώρα μας, δεν έχει αποφανθεί ακόμη η αρμόδια επιτροπή για τη χορήγησή του, αλλά είναι νόμιμη η παραμονή του στην Ελλάδα, συνελήφθη, γιατί προσπάθησε να βάλει φωτιά, άγνωστο προς το παρόν για ποιό λόγο, στο Ελευθεροχώρι Παραμυθιάς, κοντά στην Εγνατία οδό. Οι αρχές, με προσεκτικές και κατάλληλες ενέργειες και υπό πλήρη μυστικότητα, προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι σχετικά με τα κίνητρα του Τούρκου και να εξακριβώσουν μήπως εμπλέκται και σε άλλες υποθέσεις ή αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, που έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία του φερόμενου ως δράστη. Εκτός από την παραπομπή στον εισαγγελέα, ερευνώνται διάφοροι παράμετροι, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το γεγονός και να σχηματιστεί πλήρης εικόνα.  

Γιατροί υποστηρίζουν ότι θεραπεύουν τον καρκίνο χωρίς φάρμακα!

Ποιες είναι οι κορυφαίες αντικαρκινικές τροφές... 
*Το λεμόνι είναι 10.000 φορές ισχυρότερο από τη χημιοθεραπεία! Γιατροί στην Ελλάδα υποστηρίζουν ότι θεραπεύονται όλα τα είδη του καρκίνου, χωρίς φάρμακα! Ισχυρίζονται ότι "όποιος ασθενήσει από καρκίνο, θα υποστεί γραμμικούς επιταχυντές, χημειοθεραπείες,διαρκείς εξετάσεις που κρατούν τον άρρωστο σε διαρκή αγωνία, ανασφάλεια, φόβο και πανικό. Και ενώ το φαρμακείο της φύσης μας δίνει απλόχερα όλα τα όπλα για την αντιμετώπιση και των πλέον επικίνδυνων ασθενειών μέσα από τους πολύτιμους καρπούς του, η συμβατική ιατρική αρνείται να το

Από τη Γερμανία, με δουλειά σε νοσοκομείο, εγκαταστάθηκαν στα βουνά του Σουλίου...

Ένα ζευγάρι νεαρών ομογενών, ευγενέστατο και εμφανώς καλλιεργημένο, ο Γιώργος Μπέλος και η Χαρούλα Τσανίδου, που οι γονείς τους είναι μετανάστες, άφησαν τη ζωή στη Γερμανία, κόντρα στη ροπή οι νέοι να φεύγουν από την Ελλάδα και δραστηριοποιούνται  επιχειρηματικά στα βουνά το Σουλίου. Ειδικότερα μίσθωσαν τον παραδοσιακό ξενώνα, που λειτουργεί στο παλαιό "Βουλευτήριο" των Σουλιωτών. Το ζευγάρι εργαζόταν σε νοσοκομείο του Ντίσελντορφ, στην ογκολογική κλινική, βοηθός χειρουργού ο Γιώργος και ψυχολόγος με ειδίκευση στη βοήθεια ασθενών με καρκίνο η Χαρούλα.  Και καλούς μισθούς είχαν και από κάθε άποψη εξασφαλισμένο το μέλλον. Όμως πήραν ρίσκο να ζήσουν στον ιστορικό χώρο του Σουλίου, μάλιστα μέσα στην "καρδιά του", που ταυτόχρονα είναι και μια φυσική όαση. Και να συμβάλλουν, με τον τρόπο τους, στην τουριστική ανάδειξή του Σουλίου.  Ο ξενώνας είναι υψηλής αισθητικής και αποτελεί πόλο έλξης για τους λάτρεις του ορεινού και ιστορικού τουρισμού.