Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πλήθος αιτήσεων στη Θεσπρωτία για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας...

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Πλήθος αιτήσεων στη Θεσπρωτία, και στους τρεις δήμους, για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Μπορεί οι θέσεις να είναι 167 οι αιτήσεις, όμως, είναι χιλιάδες, γεγονός που δείχνει ότι οι άνθρωποι, και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, αναζητούν εναγώνια μια δουλειά, έστω και προσωρινή. Και μάλιστα δουλειά στο δημόσιο τομέα. Η εύρεση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα είναι πλέον δύσκολη,
καθώς οι περισσότερεςεπιχειρήσεις ή αδυντούν ή με δυσκολία ανταποκρίνονται στις οικονομικές υποχρεώσεις. Μόνη ενναλακτική έχει απομείνει ο δημόσιος τομέας και κυρίως η τοπική αυτοδιοίκηση. Βέβαια το πρόβλημα της ανεργίας δεν αντιμετωπίζεται με την προσωρινή απασχόληση, αλλά σου λέει ο άλλος από τα "ολότελα χωρίς δουλειά κάτι είναι και αυτό".

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (99 θέσεις)
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ        ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      28
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΥΕ       ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ         4
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ        ΔΕ       ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ   13
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          3
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ        2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ           1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ       2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ      2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ’ + Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ-ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ      1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ        2
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ        ΔΕ       ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ         2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)       1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ            1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ       3
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ         1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ      1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΓΕΩΠΟΝΩΝ  1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ           2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ        ΠΕ       ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ         1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ            1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ          1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ/ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ        2
                                                      ****
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ (39 θέσεις)
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 5 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 6 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
***
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (29 θέσεις)
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      12
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΥΕ       ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΔΕ       ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ       2
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΔΕ       ΜΑΓΕΙΡΩΝ    1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ         1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ’ + Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΔΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΤΕ        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΓΕΩΠΟΝΩΝ  1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ            1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΠΕ       ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ          1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΠΕ/ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ        1

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Προγονικές μνήμες ξαναζωντάνεψε ο Θεσπρωτός Σ. Δημητρίου με την παρουσίαση του "Μείναμε εμείς..." σε Αθήνα, Κόρινθο και Πάτρα (ΦΩΤΟ)

Τη μνήμη των προγόνων του λαλεί μέσα από το βιβλίο του "Μείναμε εμείς" ο Θεσπρωτός Σωτήρης Λ. Δημητρίου, το οποίο, μετά την παρουσίαση, πριν καιρό, στην Ηγουμενίτσα, παρουσιάστηκε και στη Φυλή Αττικής,  στην Κόρινθο και στην Πάτρα. Μέσα από τις σελίδες του ιστορικού μυθιστορήματος ανατέλλει  ο σεβασμός για τον άνθρωπο. Πάνω από τη βία και το μίσος, προβάλλει, μέσα από παραδόσεις και ήθη, μια συνθήκη με το όραμα. Ένα μυστικό ποτάμι ζωής φέρνει από περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα χρόνια, την ελευθερία στο πνεύμα του ανθρώπου. Πίστη στη μνήμη και στο όραμα είναι το αποκορύφωμα του βιβλίου, αυτές τις άσβηστες, τις αήττητες πηγές, πηγές, που δεν έχουν γραμμένους νόμους, αλλά κρατάνε την ψυχή πάνω από τη λήθη, μακριά από το ψεύδος. Η περιγραφή κυλάει χωρίς υπολογισμό, χωρίς υστερόβουλη σκέψη. Δεν χάνει ποτέ την αφετηρία, που την οδηγεί. 
ΣΤΗ ΦΥΛΗ
Στην εκδήλωση χαιρετισμούς απηύθυναν ο αντιδήμαρχος Φυλής Σπύρος Μπρέμπος, ο αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής Πέτρος Φιλίππου, ο πρόεδρος της …

Βλάχοι της Αλβανίας: "Δεν είμαστε ξεχωριστή εθνική μειονότητα, είμαστε Έλληνες"...

Οι Βλάχοι της Αλβανίας, σύμφωνα με το νέο νόμο περί μειονοτήτων στη γειτονική χώρα, περιλαμβάνονται στις οκτώ αναγνωρισμένες μειονότητες, δηλαδή την Ελληνική, τη Σλαβομακεδονική, τη Βλάχικη (Vllahe/Arumune), τους Ρομά, τους Αιγυπτίους, τους Μαυροβούνιους, τους Σέρβους, τους Βόσνιους και τους Βουλγάρους. Ο πρόεδρος της Ένωσης Βλάχων Θανάσης Πότσης, εκτός των άλλων, αναφέρει ότι οι Βλάχοι στα Βαλκάνια έχουν ελληνική και ιλλυρικη καταγωγή, δεν αποτελούν ξεχωριστό έθνος και ζητούν να αναφέρονται ως γλωσσική μειονότητα και όχι ως εθνική. Μεταξύ άλλων τονίζει ότι με βάση τη σύνθεση του πληθυσμού στην Αλβανία, από εθνικής και πολιτιστικό-γλωσσικής οπτικής γωνίας, στη χώρα μας ιστορικά διακρίνονταν δύο κατηγορίες ομάδων, από τις οποίες , η πρώτη ομάδα απαρτίζεται από τις εθνικές μειονότητες,οι οποίες πράγματι, χαρακτηρίζονται από έναν αριθμό εθνικών γνωρισμάτων, που τις διακρίνουν από το υπόλοιπο μέρος του πληθυσμού, ενώ στη δεύτερη ομάδα μετέχουν οι διάφορες πολιτιστικό-γλωσσικές κοινότητες,…

Η Θεσπρωτή ηθοποιός Βάνα Μπάρμπα καθήλωσε το κοινό στην Ηγουμενίτσα με την ερμηνεία της...

Μέσα από  ποιητικό λόγο,  που εξέφραζε τα γνήσια και αυθεντικά βιώματά της και τα οποία ξετυλίχτηκαν πάνω στη σκηνή  ως φλογερό συναίσθημα, ως πόθος και πάθος για την πατρώα γη,   η Θεσπρωτή ηθοποιός (από το Ασπροκλήσι Φιλιατών) Βάνα Μπάρμπα, καθήλωσε το θεσπρωτικό κοινό στη μουσικοχορευτική παράσταση «ΗΠΕΙΡΟΣ… ΜΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ‘‘Ευχαριστώμεν… Ηπειρώτες ευεργέτες’’», που ανέβηκε στην κατάμεστη αίθουσα του θεάτρου "Εστία" Ηγουμενίτσας την Δευτέρα16 Οκτωβρίου. Ένιωσαν οι θεατές τον παλμό της ηθοποιού, αφού λειτουργούσε δημουργικά πάνω στη σκηνή με το ψυχικό της πεδίο. Συμπρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο κλαρινίστας Πέτρο Λούκας, καθώς και ο τραγουδιστής Αντώνης Κυρίστσης. Μαζί τους ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτικά σύνολα και το πολυφωνικό "Ήνορο". Αυτό τον... ύμνο καρδιάς για την Ήπειρο συνέγραψε και σκηνοθέτησε ο Θάνος Ζήκας. Ξεδιπλώθηκε στην παράσταση, μέσα από θεατρικά και μουσικά και χορευτικά δρώμαενα η εσωτερική ζωή των Ηπειρωτών. Η δύσκολη πορεία, με τον καημό της ξενητειά…

Ο "Τσάμης", ο Παραπόταμος Θεσπρωτίας, το ιταλικό τηλεοπτικό συνεργείο, η αστυνομία...

Δηλώνει "Τσάμης" ένας Αλβανός πολίτης.  Και.. τόπο καταγωγής στο διαβατήριό του τον Παραπόταμο (παλαιά Βάρφανη) Θεσπρωτίας, που ήθελε να επισκεφτεί. Και παρά την απαγόρευση, τα κατάφερε με τη διαμεσολάβηση του ιταλικού καναλιού «Italia 1». Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνή τύπου, αλλά και ηλεκτρονικών μέσων στην Ελλάδα, έγιναν κάποια γυρίσματα, προβλήθηκαν στην Ιταλία και δόθηκε η δυνατότητα στην Αλβανία να αναμοχλευθεί η θλιβερή προπαγάνδα περί "Τσαμουριάς", ενός θέματος που δυναμιτίζει τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, καθώς είναι ανύπαρκτο, από οποιαδήποτε άποψη να το δει κανείς. Όλα τα έχει κρίνει η ιστορία. Οι λεγόμενοι "Τσάμηδες" δεν ήταν Αλβανοί, αποτέλεσαν θρησκευτική (μουσουλμανική)  μειονότητα, κάποιοι από αυτούς εγκλημάτισαν στα χρόνια της Κατοχής εναντίον του χριστιανικού στοιχείου του τόπου σε συνεργασία με τους κατακτητές, καταδικάστηκαν από ειδικό δικαστήριο, δημεύθηκαν οι περιουσίες, που τους είχαν παραχωρηθεί, και κατέφυγαν οικειοθελώς, αφού …

Το κρασί οινοποιείου στη Θεσπρωτία, που έφτιαξε οδοντίατρος, έχει διακριθεί διεθνώς!

Το κρασί οινοποιείου στη Θεσπρωτία, που έφτιαξε οδοντίατρος, έχει διακριθεί διεθνώς! Πρόκειται για το κρασί του οινοποιείου "Γιτάνη", που ίδρυσε στη Δάφνη Φιλιατών ο οδοντίατρος Σπύρος Μαρκατσέλης και είναι οικογενειακή επιχείρηση.  Με επιμέλεια και τεχνογνωσία, παράγεται σε περιορισμένο αριθμό από καλλιέργεια ποικιλιών αμπέλου ανώτερης ποιότητας, σε μια ορεινή περιοχή, με τις καλύτερες συνθήκες και εμφιαλώνεται  το κρασί "Μαρκατσέλη". Τα κρασιά του οινοποιείου "Γιτάνη", το κόκκινο και το λευκό, είναι πολυποικιλιακά, και σε όσους τα δοκιμάζουν αφήνουν, από την πρώτη στιγμή την καλύτερη εντύπωση. Ο Σπύρος Μαρκατσέλης, αν και οδοντίατρος, ασχολήθηκε με την παραγωγή κρασιού, καθώς η φύση τον... τράβηξε κοντά της και δικαιώθηκε απόλυτα ως προς το αποτέλεσμα. Αλλά ταυτόχρονα δείχνει και το δρόμο, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ότι μέσα μέσα από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είτε στον πρωτογενή τομέα είτε σε άλλη δραστηριότητα, μπορούν να οικοδομηθούν συνθ…

Οι αστυνομικοί της Θεσπρωτίας εόρτασαν την "Ημέρα της Αστυνομίας" με δοξολογία...

Οι αστυνομικοί της Θεσπρωτίας εόρτασαν την "Ημέρα της Αστυνομίας" με δοξολογία στο μητροπολιτικό ναό του Ευαγγελισμού Θεοτόκου Ηγουμενίτσας, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Τίτου, πλαισιωμένου από το Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο πρωτοπρεσβύτεο π. Βελισσσάριο Σάντα, τον προϊστάμενο του ναού πρωτοπρεσβύτερο-θεολόγο π. Ελευθέριο Κωνσταντή και άλλους κληρικούς. Μετά τη δοξολογία διαβάστηκε η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. O Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στους αστυνομικούς, καλή δύναμη στο έργο τους.Την 20η Οκτωβρίου, εκτός  από τη μνήμη του μεγαλομάρτυρα  Αρτεμίου, έχει θεσπιστεί από την Πολιτεία και εορτάζεται η «Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας". Νωρίτερα εψάλη θεία λειτουργία, στην οποία ιερούργησε ο Μητροπολίτης Τίτος. Στη δοξολογία παρέστησαν οι αστυνομικές, πολιτικές, δικαστικές και στρατιωτικές αρχές της περιοχής, εκπρόσωποι τοπικών επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων, εκπρόσωποι των ενώσεων αποστράτω.ν, συνδικαλιστικοί φορείς, καθώς και πολίτες.