Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Πλήθος αιτήσεων στη Θεσπρωτία για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας...

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Πλήθος αιτήσεων στη Θεσπρωτία, και στους τρεις δήμους, για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Μπορεί οι θέσεις να είναι 167 οι αιτήσεις, όμως, είναι χιλιάδες, γεγονός που δείχνει ότι οι άνθρωποι, και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, αναζητούν εναγώνια μια δουλειά, έστω και προσωρινή. Και μάλιστα δουλειά στο δημόσιο τομέα. Η εύρεση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα είναι πλέον δύσκολη,
καθώς οι περισσότερεςεπιχειρήσεις ή αδυντούν ή με δυσκολία ανταποκρίνονται στις οικονομικές υποχρεώσεις. Μόνη ενναλακτική έχει απομείνει ο δημόσιος τομέας και κυρίως η τοπική αυτοδιοίκηση. Βέβαια το πρόβλημα της ανεργίας δεν αντιμετωπίζεται με την προσωρινή απασχόληση, αλλά σου λέει ο άλλος από τα "ολότελα χωρίς δουλειά κάτι είναι και αυτό".

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (99 θέσεις)
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ        ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      28
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΥΕ       ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ         4
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ        ΔΕ       ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ   13
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          3
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ        2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ           1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΜΠΕΤΑΤΖΗΔΩΝ       2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ      2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ’ + Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ-ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ      1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ        2
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ        ΔΕ       ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ         2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)       1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΔΕ       ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ            1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ       3
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ         1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΤΕ        ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ      1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΓΕΩΠΟΝΩΝ  1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ           2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ        ΠΕ       ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ         1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     2
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ            1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ       ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ          1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ   ΠΕ/ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ        2
                                                      ****
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ (39 θέσεις)
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 5 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 6 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
***
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (29 θέσεις)
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      12
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΥΕ       ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΔΕ       ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ       2
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΔΕ       ΜΑΓΕΙΡΩΝ    1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ         1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ’ + Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΔΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΤΕ        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΓΕΩΠΟΝΩΝ  1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ          1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ     1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ            1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ  ΠΕ       ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΠΕ       ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ          1
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ       ΠΕ/ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ        1

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ο πρόεδρος της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα με σύνεση καταδικάζει τους εξτρεμισμούς και επιδιώκει καλές σχέσεις με την Ελλάδα...

Ο νέος Πρόεδρος της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα, μια φωνή συνετή, επιδιώκει καλές σχέσεις με την Ελλάδα και καταδικάζει τους εξτρεμισμούς σε βάρος της χώρας μας. Είτε προέρχονται από κυβερνητικά στελέχη είτε από τους εθνικιστές και τους αυτοαποκαλούμενους "Τσάμηδες". Διευκρίνισε ότι οι "σχέσεις μας με την Ελλάδα δεν είναι όπως με όλους τους άλλους γείτονες. Είναι ηθικές και ανθρώπινες. Υπάρχουν εκατομμύρια Αλβανοί που ζουν εκεί και πολλά παιδιά που είναι πλέον ελληνόπουλα. Είναι μια σχέση πολύ δυνατή». Ο Ιλίρ Μέτα είπε το αυτονόητο, που χάνεται μέσα στον παραλογισμό του φανατισμού και των σκοπιμοτήτων. Πολλοί Αλβανοί πολίτες ζουν και εργάζονται πολλά χρόνια στην Ελλάδα και ενισχύουν οικονομικά τους συγγενείς του στην Αλβανία ή φτιάχνουν σπίτια.Την ίδια στιγμή κάποια αλβανόπουλα γεννήθηκαν στην Ελλάδα και γνωρίζουν καλύτερα την ελληνική γλώσσα από την αλβανική. Αλλά και η Ελλάδα έχει μειονότητα στην Αλβανία. Έτσι αυτό, που χρειάζονται οι δύο χώρες, δεν είναι εντάσεις, αλλά συνεργ…

Ο Παραμυθιώτης γιατρός, που υπηρέτησε με αφοσίωση το αυθεντικό δημοτικό τραγούδι! (Video)

Ο αείμνηστος γιατρός (γενικός χειρουργός) Γιάννης Οικονομίδης (1923-2013), από τη Σέλλιανη Παραμυθιάς,  υπηρέτησε με αφοσίωση το αυθεντικό δημοτικό τραγούδι! Παρότι εργαζόταν σε μεγάλες ιδιωτικές κλινικές, καταπιάστηκε με την παραδοσιακή μουσική και με την θαυμάσια χροιά της φωνής του, απέδωσε με εξαιρετικό τρόπο πολλά  δημοτικά τραγούδια, συνεργαζόμενος κυρίως με τους Χαλκιάδες. Το πέρασμα του Γιάννη Οικονομίδη από το δημοτικό τραγούδι, πέρα από το γλέντι και τη

Οι εικόνες των σπουδαστών/τριών του τμήματος φωτογραφίας στο Δημόσιο ΙΕΚ Ηγουμενίτσας εντυπωσίασαν το κοινό! (ΦΩΤΟ)

Zήλος και έμπνευση. Αντίληψη και στόχευση. Τέσσερα γνωρίσματα των σπουδαστών/τριών  του τμήματος "Τέχνη Φωτογραφίας" του Δημόσιου ΙΕΚ Ηγουμενίτσας, που οργάνωσαν έκθεση στο Πνευματικό Κέντρο “Πάνθεον”, με αφορμή την ολοκλήρωση της χρονιάς. Οι σπουδαστές/τριες έδωσαν τον εαυτό τους, μέσα από δημιουργικές ψυχικές διεργασίες, στα έργα τους, δύο του καθενός και της καθεμιάς εκτέθηκαν από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό, που προέκυψε κατά την διάρκεια της κατάρτισης και το οποίο βλάστησε πάνω σε γόνιμο έδαφος. Αυτό το γόνιμο έδαφος το δημιούργησαν τόσο ο διευθυντής του ΙΕΚ Ηγουμενίτσας Ηλίας Μπούας, που στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην προσπάθεια, που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια, ώστε το εκπαιδευτήριο να παρέχει το καλύτερο δυνατό μαθησιακό πλαίσιο, όσο και οι καθηγητές Αγαθοπούλου Άρτεμις, Ασωνίτης Πολυδεύκης, Βλάχου Αντιγόνη, Γκόη Σοφία, Ζωγράφος Φίλιππος, Κωσταδήμας Χαράλαμπος, Μπέλλου Βανέσα, Μπογιατζόγλου Αλεξάνδρα, Παπαδημητρόπουλος Παναγιώτης, Παπαλάμπρου Αντώνιος, Τζό…

Το εβδομαδιαίο Φιλιατιώτικο παζάρι και ο λάτρης και διαφημιστής του δημοσιογράφος Γιώργος Κώτσης...

Κάθε Πέμπτη, μα κάθε Πέμπτη, επί πολλά χρόνια τώρα, όλοι όσοι επισκέπτονται για ψώνια ή για ένα απλό σεργιάνισμα το εβδομαδιαίο Φιλιατιώτικο παζάρι,βλέπουν έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, να αποτυπώνει φωτογραφικά, πολύ διακριτικά, αλλά και πολύ μεθοδικά ταυτοχρόνως, ανθρώπινες φιγούρες και δραστηριότητες. Με μια μικρή φωτογραφική μηχανή, "πιάνει" τα πάντα... Από τους μικροπωλητές έως το βολτάρισμα ανδρών

Ο Θεσπρωτός ορθοπεδικός Διονύσης Χίσσας χειρούργησε και τη Ντόρα Μπακογιάννη... Έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων...

Ο Θεσπρωτός ορθοπεδικός Διονύσης Χίσσας χειρούργησε με επιτυχία, όπως το συνηθίζει άλλωστε, αφού και ήθος διαθέτει και σύγχρονες ιατρικές μεθόδους εφορμόζει, και τη Ντόρα Μπακογιάννη. Η πολιτικός είχε επιπλοκή  στο γόνατο, από πρόσφατη  επέμβαση  σε νοσηλευτικό ίδρυμα και κατέφυγε στην ομάδα της Ορθοπεδικής Κλινικής του Θεραπευτηρίου Metropolitan, με επικεφαλής τον Διονύση Χίσσα. Ο Θεσπρωτός ορθοπεδικός έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Το πέτυχε, αγωνιζόμενος σκληρά βήμα προς βήμα. Η επιστημονική του πορεία, καταξιώθηκε, αρκετά γρήγορα, γιατί φροντίζει ο ίδιος να πλουτίζει και τον εσωτερικό του κόσμο και τις γνώσεις του, ώστε να γλιστρά ολοένα πλησιέστερα, αν όχι στην τελειότητα αυτή καθ' αυτή, τουλάχιστον στη συνεχή επιδίωξή της.  Η προοπτική του είναι προσανατολισμένη μόνο προς τα εμπρός, μέσα από μια διαρκώς βαθύτερη εισχώρηση στην ουσία της επιστήμης του, αλλά και του ατόφιου ανθρωπισμού. 

Η αντίδραση μιας Θεσπρωτής γιαγιούλας, όταν κάποιος της έστειλε τρόφιμα!

Μόνη της ζει σ' ένα χωριό της Μουργκάνας Θεσπρωτίας. Και είναι πολύ συμπαθέστατη γιαγιούλα. Πλησιάζει τα 85. Με το "δόξα τω Θεώ" είναι στο στόμα συνεχώς. Σ' ένα γείτονά της κάποιος, με τον οποίο δεν είχε καλές σχέσεις, της άφησε δύο τσάντες με τρόφιμα. Μετέφερε στη γερόντισσα τα τρόφιμα ο γείτονας, με τη διευκρίνηση ότι κάποιος του τα έδωσε για να τα πάει σ΄ εκείνη. "Δόξα τω Θεύ, ευχαριστώ", απάντησε η ηλικιωμένη. Ο γείτονας τη ρώτησε με μια ανυπομονησία: "Δεν θέλεις να μάθεις, ποιος σου έστειλε τα τρόφιμα;". "Όχι. Τι με ενδιαφέρει, ο Θεός το γνωρίζει και μπορεί και μέσα από έναν κακό, να  κάνει καλό"! Και παίρνοντας τα τρόφιμα, μπήκε στο σπίτι της...