Μαθητές σχολείων από τη Θεσπρωτία επισκέπτονται κατά καιρούς τη Βουλή των Ελλήνων

Μαθητές σχολείων από τη Θεσπρωτία, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, επισκέπτονται κατά καιρούς τη Βουλή των Ελλήνων. Οι μαθητές και οι συνοδοί τους εκπαιδευτικοί κάνουν μορφωτικές επισκέψεις στο κοινοβούλιο. Ξεναγούνται στο κτίριο της Βουλής, περιηγούνται μεταξύ άλλων στην αίθουσα της
Ολομέλειας, αλλά καθώς και σε εκθέσεις, που οργανώνει η Βουλή, παρακολουθούν συνεδριάσεις, και τους γίνεται ενημερωτική προβολή για την ιστορία του κτιρίου και τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.