Το αρχοντικό Πιτούλη στην Ηγουμενίτσα δείγμα αστικής κατοικίας στις αρχές του 20ου αιώνα

Το αρχοντικό Πιτούλη στην Ηγουμενίτσα αποτελεί δείγμα αστικής κατοικίας στις αρχές του 2ου αιώνα. Σύμφωνα με τη δρ. ιστορικό τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων Βιργινία Μαυρίκα, εντάσσεται σε μια μεταβατική ιστορική περίοδο για την περιοχή. Αποσπάστηκε ο τόπος από την κυριαρχία των Τούρκων και ενώθηκε με το ελληνικό
κράτος. Το κτήριο ξεχωρίζει για τον εκλεκτικισμό του με ευρωπαϊκές ρυθμολογικές αναφορές και για την προχωρημένη αρχιτεκτονική του μορφολογία.