Ένας επιχειρηματίας, δίνει 150. 000 ευρώ για τις μελέτες αναστήλωσης του ιστορικού γεφυριού της Πλάκας


Ο γνωστός επιχειρηματίας (στο χώρο της αλευροβιομηχανίας) Νίκος Λούλης,  αναλαμβάνει το κόστος εκπόνησης  μελετών που απαιτούνται για την αναστήλωση της ιστορικής γέφυρας της Πλάκας, σύμφωνα με τις προμελέτες και τις υποδείξεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο ίδιος ανέφερε: "Ηθελα να επαναλάβω τη δέσμευσή μας να αναλάβουμε τα έξοδα μελετών για την αναστήλωση του γεφυριού της Πλάκας, ύψους 150.000 ευρώ". Οι μελέτες  που πρόκειται να εκπονηθούν είναι οι
εξής: α) Αρχιτεκτονική  και Στατική Προμελέτη- Μελέτη με χρονοδιάγραμμα εκπόνησής τον  Δεκέμβριο 2016 - Μάρτιος 2017 και Πλήρης Αρχιτεκτονική και Στατική Μελέτη με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2017 με συνολικό προϋπολογισμό 110.000 ευρώ. β) Μελέτη διαμόρφωσης της κοίτης  και Μελέτη ικριώματος και εργοταξίου με χρονικό ορίζοντας εκπόνησης το διάστημα Δεκέμβριος 2016- Αύγουστος 2017, με συνολικό προϋπολογισμό 40.000 ευρώ.