12.000 τόνους το χρόνο ψάρια παράγουν οι ιχθυοκαλλιέργειες στη Θεσπρωτία, που είχαν ξεκινήσει με 1500!

Με προοπτική τα επόμενα τέσσερα χρόνια, να γίνουν 24.000, παρά τον ανταγωνισμό με άλλες χώρες!
12.000 τόνους το χρόνο ψάρια καλής ποιότητας παράγουν οι ιχθυοκαλλιέργειες στη Θεσπρωτία, που είχαν ξεκινήσει με 1500 τόνους! Η προοπτική είναι στα επόμενα τέσσερα χρόνια, να γίνουν 24.000 τόνοι! Να διπλασιαστεί, δηλαδή, η παραγωγή, παρά τον ανταγωνισμό με άλλες χώρες, που υπάρχει. Πού οφείλεται η ραγδαία ανάπτυξη της θεσπρωτικής ιχθυοκαλλιέρειας τα τελευταία δέκα χρόνια,
που σημαίνει έσοδα για την τοπική οικονομία και καταπολέμηση της ανεργίας; Κυρίως στην  αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, στα κατάλληλα νερά και στην εγγύτητα με ταευρωπαϊκά κράτη και κυρίως με την Ιταλία, όπου εξάγονται μεγάλες ποσότητες. Εξαγωγές γίνονται επίσης σε Ισπανία, Γαλλία και Ρωσία, ξεπερνώντας το 90% της παραγωγής. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται 27 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, 1 ιχθυογεννητικός σταθμός και 1 σταθμός προπάχυνσης.