Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

"Χριστούγεννα" σημαίνουν ότι ο άγνωστος Θεός έγινε γνωστός...

Του Μητροπολίτου Παραμυθίας Τίτου
Χαρμόσυνα ἀγγέλουν οἱ καμπάνες τῶν Ἐκκλησιῶν τά Χριστούγεννα, τήν μεγάλην καί λαμπράν ἡμέραν τῆς Χριστιανοσύνης. «Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις  εὐδοκία» ἀντιλαλεῖ ὁ ὕμνος τῶν ἀγγέλων. «Χριστός γεννᾶται, δοξάσατε» ψάλει ἡ ἁγία Ἐκκλησία. Καί ὅλος ὁ κόσμος ὁ ὁρατός καί ἀόρατος, κάθε ψυxή λογική κλίνει με εὐλάβεια γόνυ γιά νά εὐχαριστήση τόν Θεόν γιά τήν ἄπειρη εὐεργεσία πού ἔκανε στόν κόσμο. Διότι Χριστούγεννα σημαίνουν ὅτι ἐγεννήθη ὁ Χριστός ὁ
Υἱός Τοῦ Θεοῦ ὁ ἄναρχος καί προαιώνιος καί ἔγινε ἄνθρωπος σάν κί ἐμᾶς. Ἔγινε ὅμοίος μας γιά νά σηκώσῃ τά πάθη καί τίς ἁμαρτίες μας καί μᾶς ἔκανε ὁμοίους του γιά νά μᾶς χαρίσῃ τήν δικήν του Θεϊκήν ζωήν καί τήν δόξαν του.
«Χριστούγεννα» σημαίνουν ὅτι ὁ ἄγνωστος στούς ἀνθρώπους καί ἀγνοούμενος Θεός ἔγινε γνωστός καί ἐφανέρωσε τήν δόξαν του καί τήν δύναμίν του στόν κόσμο διά Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι οἱ ἄνθρωποι γνωρίζουν ὅτι ἔχουν πραγματικόν καί προσωπικόν οὐράνιον Πατέρα ἱκανόν νά ἀκούῃ καί νά ἐκπληρώνῃ τά αἰτήματα κάθε ψυχῆς καί διά τόν ὁποῖον τά πάντα εἶναι δυνατά.
«Χριστούγεννα» σημαίνουν ὅτι τό Θεϊκό φῶς πού ἀνέτειλε στήν φάτνη τῆς Βηθλεέμ ἐσκόρπισε τά σκοτάδια τῆς πλάνης καί ὁδήγησε τούς ἀνθρώπους εἰς τό φῶς καί τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ.
 «Χριστούγεννα» σημαίνουν ὅτι ὁ Κύριος καί Λυτρωτής τοῦ κόσμου ἦλθε καί ἔσπασε τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας μέ τήν χάριν του, κατήργησε τό κράτος τοῦ θανάτου καί ὁδήγησε τους ἀνθρώπους εἰς τήν ἐλευθερίαν τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ καί τήν αἰώνιον ζωήν, καί ὅτι ἄλλος ἐκτός αὐτοῦ Λυτρωτής, καί Σωτήρ δέν ὑπάρχει.
«Χριστούγεννα» σημαίνουν ὅτι ὁ Χριστός κατέστησε κάθε ἄνθρωπον γνήσιον παιδί τοῦ Θεοῦ καί κληρονόμον τῆς Βασιλείας Του. Ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σάν παιδιά τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀπέναντί του ἴσοι καί ἔχουν τά ἴδια δικαιώματα, γυναῖκες καί ἄνδρες, μικροί καί μεγάλοι, πλούσιοι καί πτωχοί, σοφοί καί ἀγράμματοι, μεγιστάνες καί ἀσήμαντοι, ὅλοι αὐτοί πού πιστεύουν στόν Χριστό ἀποτελοῦν τήν κοινωνία τῶν Ἁγίων, τό μυστικό σῶμα τοῦ Χριστοῦ.
«Χριστούγεννα»  λοιπόν σημαίνουν ἀνακαίνισιν ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου, χαρά καί εἰρήνη, ἐλευθερία καί δόξα, ζωή ἐνάρετη καί χαρούμενη στον κόσμο αὐτό καί ζωή αἰώνια εἰς τήν συνέχεια.
Γι’ αὐτό σήμερα καί οἱ δικές μας ψυχές ἄς χαροῦν καί μέ εὐγνωμοσύνην ἄς δοξάσουν τόν γεννώμενον Λυτρωτήν τοῦ Κόσμου Ἰησούν Χριστόν μέ τόν άγγελικόν ὕμνον.
«Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εύδοκία».

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πόλος έλξης ξένων τουριστών ο ποταμός Καλαμάς!

Ο ποταμός Καλαμάς γίνεται σιγά-σιγά πόλος έλξης τουριστών. Απολαμβάνουν τη ροή των νερών του και την καταπράσινη χλωρίδα του. Αν και στις αρχές του καλοκαιριού ακόμη, ο περαστικός από την παλαιά εθνική οδό Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων, βλέπει τροχόσπιτα στις όχθες του, αλλά και μηχανές με ξένες πινακίδες σταματημένες κατά μήκος του ποταμού. Ο ποταμός μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της περιοχής, που παρακμάζει τα τελευταία χρόνια. Αρκεί, να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες και παρεμβάσεις ανάδειξής του. Δύο από αυτές είναι, για παράδειγμα, ο εντοπισμός και η διάνοιξη των μονοπατιών παράπλευρά του και η εκμετάλλευση της δυνατότητας για διάφορα αθλήματα (καγιάκ, ράφτινγκ). Ο Καλαμάς είναι ένας ποταμός μύθος, στη Θεσπρωτία, ο οποίος διασχίζει ένα φαράγγι ξεχασμένο από το χρόνο, στις Πέντε Εκκλησιές, ενώ κοντά του στέκουν οι πανάρχαιες ακροπόλεις της Οσντίνας και της Ραβενής. Το μέρος αποτελεί ιδανικό προορισμό για τους φυσιολάτρεις και τους οπαδούς του οικολογικού τουρισμού. 

Ο πρόεδρος της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα με σύνεση καταδικάζει τους εξτρεμισμούς και επιδιώκει καλές σχέσεις με την Ελλάδα...

Ο νέος Πρόεδρος της Αλβανίας Ιλίρ Μέτα, μια φωνή συνετή, επιδιώκει καλές σχέσεις με την Ελλάδα και καταδικάζει τους εξτρεμισμούς σε βάρος της χώρας μας. Είτε προέρχονται από κυβερνητικά στελέχη είτε από τους εθνικιστές και τους αυτοαποκαλούμενους "Τσάμηδες". Διευκρίνισε ότι οι "σχέσεις μας με την Ελλάδα δεν είναι όπως με όλους τους άλλους γείτονες. Είναι ηθικές και ανθρώπινες. Υπάρχουν εκατομμύρια Αλβανοί που ζουν εκεί και πολλά παιδιά που είναι πλέον ελληνόπουλα. Είναι μια σχέση πολύ δυνατή». Ο Ιλίρ Μέτα είπε το αυτονόητο, που χάνεται μέσα στον παραλογισμό του φανατισμού και των σκοπιμοτήτων. Πολλοί Αλβανοί πολίτες ζουν και εργάζονται πολλά χρόνια στην Ελλάδα και ενισχύουν οικονομικά τους συγγενείς του στην Αλβανία ή φτιάχνουν σπίτια.Την ίδια στιγμή κάποια αλβανόπουλα γεννήθηκαν στην Ελλάδα και γνωρίζουν καλύτερα την ελληνική γλώσσα από την αλβανική. Αλλά και η Ελλάδα έχει μειονότητα στην Αλβανία. Έτσι αυτό, που χρειάζονται οι δύο χώρες, δεν είναι εντάσεις, αλλά συνεργ…

Ο Παραμυθιώτης γιατρός, που υπηρέτησε με αφοσίωση το αυθεντικό δημοτικό τραγούδι! (Video)

Ο αείμνηστος γιατρός (γενικός χειρουργός) Γιάννης Οικονομίδης (1923-2013), από τη Σέλλιανη Παραμυθιάς,  υπηρέτησε με αφοσίωση το αυθεντικό δημοτικό τραγούδι! Παρότι εργαζόταν σε μεγάλες ιδιωτικές κλινικές, καταπιάστηκε με την παραδοσιακή μουσική και με την θαυμάσια χροιά της φωνής του, απέδωσε με εξαιρετικό τρόπο πολλά  δημοτικά τραγούδια, συνεργαζόμενος κυρίως με τους Χαλκιάδες. Το πέρασμα του Γιάννη Οικονομίδη από το δημοτικό τραγούδι, πέρα από το γλέντι και τη

Πολιτική συγκέντρωση στην Ηγουμενίτσα του ελληνικού κόμματος της Αλβανίας "ΜΕGA"

Πολιτική συγκέντρωση στην Ηγουμενίτσα έκανε το ελληνικό κόμμα της Αλβανίας "ΜΕGA", το απόγευμα της Τετάρτης 14 Ιουνίου, με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρό του Χρήστο Κίτσο, εν όψει των αλβανικών εκλογών της 25ης Ιουνίου, όπου κατέρχεται αυτόνομο. Μεταξύ άλλων ο κ. Κίτσος, απευθυνόμενος στους Βορειοηπειρώτες, που ζουν και εργάζονται στην περιοχή, κατήγγειλε έντονα την ανθελληνική πολιτική, που ακολουθεί ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, με αποκορύφωμα τα τελευταία γεγονότα που έλαβαν χώρα στην κεντρική πλατεία των Τιράνων για τη "σκλαβωμένη Τσαμουριά", που τα χαρακτήρισε πρόκληση. Ανέφερε επίσης ότι όσες φορές και αν κατεβάζουν τις ελληνικές σημαίες στη Βόρειο Ήπειρο, εμείς θα τις ανεβάζουμε στο δευτερόλεπτο. Υπογράμμισε ακόμη ότι συνειδητά και χωρίς κανένα επηρεασμό  επιλέξαμε τον δύσκολο  δρόμο της ανεξάρτητης καθόδου, γιατί πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι η δική μας επιλογή συμβαδίζει με τη μοίρα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού να αγωνίζεται ασταμάτητα και να μην…

Ο Θεσπρωτός κλαρινίστας Δόκιμος έπαιξε κλαρίνο στους δρόμους των Βρυξελλών, απέναντι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο! (video)

Ο ήχος του Ηπειρώτικου κλαρίνου ήχησε στους δρόμους γύρω από την πλατεία Jourdan των Βρυξελλών, απέναντι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εντυπωσιάζοντας τους πάντες. Ο Θεσπρωτός (από τη Λεπτοκαρυά Φιλιατών) κλαρινίστας Δόκιμος Χαραλάμπους, ακολουθούμενος από το χορευτικό του Ηπειρωτικού Συλλόγου Βελγίου, παίζοντας ωραίους σκοπούς και κάνοντας τον κύκλο της πλατείας,  μάγεψε τους Βέλγους. Πώς βρέθηκε ο Δόκιμος στις Βρυξέλλες; Στα πλαίσια του φεστιβάλ "Είμαστε Έλληνες", η Ήπειρος ήταν η τιμώμενη περιοχή της Ελλάδας. Ο σύλλογος Ηπειρωτών Βελγίου, θεωρώντας τον ως έναν αυθεντικό εκφραστή της Ηπειρώτικης μουσικής, τον προσκάλεσε για μια συναυλία και το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Μετά τη συναυλία σε θέατρο, οι Ηπειρώτες ξεχύθηκαν πανηγυρικά στην πλατεία Jourdan.  Τα δημοτικά τραγούδια μετέφεραν το μήνυμα μιας ζωντανής Ελλάδας, που δεν ξεχνάει, αλλά, το αντίθετο, στηρίζεται στην παράδοσή της. Το συγκρότημα του Δόκιμου, με τη σύμπραξη του λαουτιέρη Τσιαμπά, σκόρπισε το άρωμα της Ηπείρο…

Το εβδομαδιαίο Φιλιατιώτικο παζάρι και ο λάτρης και διαφημιστής του δημοσιογράφος Γιώργος Κώτσης...

Κάθε Πέμπτη, μα κάθε Πέμπτη, επί πολλά χρόνια τώρα, όλοι όσοι επισκέπτονται για ψώνια ή για ένα απλό σεργιάνισμα το εβδομαδιαίο Φιλιατιώτικο παζάρι,βλέπουν έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, να αποτυπώνει φωτογραφικά, πολύ διακριτικά, αλλά και πολύ μεθοδικά ταυτοχρόνως, ανθρώπινες φιγούρες και δραστηριότητες. Με μια μικρή φωτογραφική μηχανή, "πιάνει" τα πάντα... Από τους μικροπωλητές έως το βολτάρισμα ανδρών