Τα αρχαία Γίτανα και ο πολιτιστικός τουρισμός της Θεσπρωτίας...

Τα αρχαία Γίτανα, με την αναστήλωση και αξιοποίησή τους, συνδέονται με έναν από τους πλέον υποσχόμενους τομείς της Θεσπρωτικής οικονομίας, τον τουρισμό, που μπορεί να δώσει ώθηση στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου. Η εξασφάλιση προσβασιμότητας -επισκεψιμότητας- οργάνωσης του αρχαιολογικού χώρου και η υποστήριξή του με κατάλληλα έργα υποδομών, είναι δυνατόν να αποτελέσει μια ελκυστική ειδική θεματική διαδρομή (πολιτιστικός
τουρισμός),  που αναμένεται να λειτουργήσει ως επιταχυντής στον εμπλουτισμό του «παραδοσιακού» τουριστικού προϊόντος στη Θεσπρωτία. Τα Γίτανα, δεύτερη -κατά χρονολογική σειρά- πρωτεύουσα της αρχαίας Θεσπρωτίας και έδρα του Κοινού των Θεσπρωτών, ταυτίζονται με τα ερείπια οχυρωμένου οικισμού στη νοτιοδυτική πλαγιά του βουνού της Βρυσέλλας, στη συμβολή του Καλπακιώτικου με τον ποταμό Καλαμά (αρχαίος Θύαμις). Από την προνομιακή τους θέση ήλεγχαν την έξοδο του πλωτού τότε ποταμού προς τη θάλασσα. Στα 150 περίπου χρόνια ζωής της, από την ίδρυσή της το 335/330 π.Χ. έως και την κατάληψή της από τους Ρωμαίους το 167 π.Χ., η πόλη αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά, διοικητικά και οικονομικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής του Ιόνιου.