Αναβαθμίστηκε το νοσοκομείο Φιλιατών με λειτουργία ΤΕΠ στο ισόγειο της νέας πτέρυγας

Διαβεβαιώσεις ότι θαλειτουργήσει και το ΤΕΠ της Ηγουμενίτσας...
Όλα τα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου Φιλιατών, από την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, εξυπηρετούνται   
στο χώρο του ΤΕΠ, που λειτουργεί στο ισόγειο της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου και ανάλογα με την ιατρική εκτίμηση θα γίνεται η διαχείριση (εισαγωγή, εξιτήριο, διακομιδή). Δημιουργήθηκαν οι προβλεπόμενοι χώροι (triage, αναζωογόνηση, παθολογικό, χειρουργικό, ορθοπεδικό και παιδιατρικό ιατρείο, καθώς και θάλαμος βραχείας νοσηλείας δυναμικότητας τριών ατόμων). Σκοπός
να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη λειτουργία του νοσοκομείου. Ταυτόχρονα δίνονται διαβεβαιώσεις ότι θαλειτουργήσει και το ΤΕΠ της Ηγουμενίτσας...