Θεσπρωτικές επιχειρήσεις και Θεσπρωτοί παραγωγοί ενισχύουν άπορες οικογένειες...

Θεσπρωτικές επιχειρήσεις και Θεσπρωτοί παραγωγοί ενισχύουν άπορες οικογένειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα σούπερ μάρκετ "Ξένος", που οι μέτοχοί τους αθόρυβα και χωρίς καμία επίδειξη διαθέτουν δωρεάν διάφορα προϊόντα. Αλλά δεν είναι μόνοη συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία είναι αλήθεια πως έχει παράδοση στη φιλανθρωπία. Η «Φάρμα Βένος» προσέφερε κρέας στις άπορες οικογένειες της Νέας Σελεύκειας, ενώ ο παραγωγός
Μιχαήλ Σωτηράκης δώρισε ποσότητα μανταρινιών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηγουμενίτσας. Ωστόσο η επιτυχία της φιλανθρωπίας, ανεξάρτητα με το σκοπό της, θα είναι πάντοτε περιορισμένη. Γιατί; Ένας λόγος είναι ότι δεν μπορεί να εξαλείψει σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα τα προβλήματα. Αυτό, όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι ωφέλιμη η τάση για πράξεις γενναιοδωρίας, γιατί δείχνει ότι οι ψυχές δεν έχουν στερέψει.