Ποια κειμήλια φιλοξενούνται στην έκθεση "Περιήγηση στη Βυζαντινή Θεσπρωτία"...

Στην έκθεση  "Περιήγηση στη Βυζαντινή Θεσπρωτία" φιλοξενούνται δείγματα της υστεροβυζαντινής τέχνης και χειρόγραφης παράδοσης. Ειδικότερα, η εικόνα του α΄ μισού του 14ου αιώνα της μονής Γηρομερίου, με την Παναγία Οδηγήτρια στην μπροστινή όψη και τους αποστόλους Πέτρο και Παύλο στην πίσω όψη και το χειρόγραφο δερματόδετο περγαμηνό τετραευαγγέλιο του 14ου αιώνα της ίδιας μονής. Τμήμα τέμπλου του 1655/6 από το ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ουζντίνας. Η δεσποτική
εικόνα της ένθρονης βρεφοκρατούσας  από το δεύτερο τέμπλο του 1676 του καθολικού της μονής
Γηρομερίου. Το εικονίδιο της Παναγίας Οδηγήτριας και οι δεσποτικές εικόνες της Παναγίας Ελεούσας και του Χριστού Παντοκράτορα, καθώς και τα βημόθυρα του τέμπλου της μονής Γηρομερίου του 1824. Ο χρυσοκέντητος επιτάφιος του μοναχού Αρσενίου, που κεντήθηκε στα Μετέωρα το 1587/8.  Δύο αργυρές λειψανοθήκες των ετών 1782 και 1783 από τις μονές Γηρομερίου και Καμίτσιανης. Δύο σταυροί αγιασμού του 1794 και του 1917 και μία ασφραγίδα του 1791 σπό τη μονή Γηρομερίου. Δύο Ευαγγέλια του 1861 και του 1919 από τη μονή Γηρομερίου. Το αντίγραφο της διαθήκης του οσίου Νείλου του 1812 και τα σιγίλλια των πατριαρχών Ιωάσαφ Β΄ (1560/1) και Μητροφάνους Γ΄ (1568).