Η Θεσπρωτία ανάμεσα στις περιοχές, που μειώθηκαν τα τροχαία ατυχήματα!

Σύμφωνα με το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, από το 1999 έως το 2014 βελτιώθηκε σημαντικά η οδική ασφάλεια στο νομό...
Η Θεσπρωτία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις περιοχές, που μειώθηκαν τα τροχαία ατυχήματα! Από το 1999 έως το 2014 βελτιώθηκε σημαντικά η οδική της ασφάλεια. Το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης εκπονεί και δημοσιεύει συστηματικά ετήσιες έρευνες για την αξιολόγηση της οδικής ασφάλειας και της τροχαίας αστυνόμευσης ανά νομό. Πρόσφατα ολοκλήρωσε έρευνα που επικεντρώθηκε στην ανάλυση των διαχρονικών τάσεων κατά την περίοδο 1999-2014. Στην έρευνα
συνεκτιμήθηκαν στοιχεία για τους
θανάτους και τους σοβαρά τραυματίες, σε σχέση με τον πληθυσμό, τον αριθμό των οχημάτων και το μήκος του οδικού δικτύου κάθε νομού, ώστε να αναπτυχθεί ένας σύνθετος δείκτης οδικής ασφάλειας, ο οποίος λαμβάνει τη μέγιστη τιμή (μονάδα) σε νομούς όπου σημειώνονται οι λιγότεροι θάνατοι και τραυματισμοί σε σχέση με το μέγεθός τους (πληθυσμός, οχήματα, δίκτυο), συγκριτικά με τα αντίστοιχα στοιχεία άλλων νομών. Οι νομοί που πέτυχαν να βελτιώσουν περισσότερο την οδική τους ασφάλεια σε σχέση με τους υπολοίπους (συγκριτική μεταβολή) είναι η Θεσπρωτία, η Φθιώτιδα,  η Πιερία, η Κορινθία, το Κιλκίς, η Ξάνθη, η Ροδόπη, η Λάρισα, το Ρέθυμνο, η Βοιωτία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νομός αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στο παρελθόν, λόγω του ανεπαρκούς οδικού δικτύου, η βελτίωση του οποίου είχε προφανώς θετικά αποτελέσματα. Άλλωστε δεν χρησιμοποιείται πλέον, λόγω Εγνατίας οδού, η παλαιά εθνική οδός Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας, όπου σημειώνονταν πολλά ατυχήματα.