Έρημα τα χωριά της Θεσπρωτίας την περίοδο των χριστουγεννιάτικων εορτών...

Έρημα τα χωριά ειδικά τα ορεινά, της Θεσπρωτίας την περίοδο των χριστουγεννιάτικων εορτών, αφού συνήθως αυτή την περίοδο δεν μετακινούνται απόδημοι. Έτσι οι λιγοστοί μόνιμοι κάτοικοι περνούν τις εορτές μέσα στη μοναξιά. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι γενικά τα ορεινά χωριά της Θεσπρωτίας είναι
εγκαταλλειλειμμένα πληθυσμιακά, καθώς ζουν σ' αυτά κυρίως γέροντες. Πάντως η ομορφιά αυτών των χωριών είναι αξιθαύμαστη και αξιοπαρατήρητη και αν υπήρχαν οι υποδομές θα μπορούσε να γίνει λόγος και για τη δυνατότητα μιας ήπιας μορφής τουριστικής ανάπτυξης.