Από τα χωριά της Μουργκάνας μέχρι τα χωριά του Σουλίου οι κάτοικοι έχουν ίντερνετ...

Δείτε πίνακα χωριών της Θεσπρωτίας, με πρόσβαση στο διαδίκτυο...
Τα απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα χωριά της Θεσπρωτίας αποκτούν  πρόσβαση στο ίντερνετ. Από τα χωριά της Μουργκάνας και τα Φιλιατοχώρια, μέχρι τα χωριά του Σουλίου, υπάρχει πλέον δυνατότητα διαδικτυακής σύνδεσης. Αυτή η εξέλιξη δεν διευκολύνει μόνο τις ιατρικές συνταγογραφήσεις, αλλά και δίνει στους νεότερους σε ηλικία κατοίκους των χωριών τη δυνατότητα να ανοιχτούν στον κόσμο... Η σύνδεση ολοκληρώθηκε
στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές «Λευκές» Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Οικισμός
Πληθυσμός
Κάλυψη (Ναι=1/Όχι=0)
Ποταμιά,η
237
1
Σκάνδαλον,το
234
1
Αγορά,η
175
1
Μανδρότοπος,ο
134
1
Χόικα,η
265
1
Παλαιόκαστρον,το
73
1
Ελευθέριον,το
222
1
Καρτέριον,το
248
1
Μηλοκοκκιά,η
13
1
Καταβόθρα,η
250
1
Μεσοβούνιον,το
159
1
Μόρφιον,το
202
1
Ράπιον,το
37
1
Αμπελιά,η
148
1
Γκρίκα,η
310
1
Ζερβοχώριον,το
151
1
Καμίνιον,το
338
1
Καλλιθέα,η
74
1
Αβαρίτσα,η
36
1
Βρυσοπούλα,η
62
1
Κυρά Παναγιά,η
94
1
Κεφαλόβρυσον,το
201
1
Κρυσταλλοπηγή,η
165
1
Άγιος Γεώργιος,ο (Τ.Κ.Νεοχωρίου)
43
1
Νεοχώριον,το
157
1
Ξηρόλοφος,ο
213
1
Ραχούλιον,το
103
1
Παγκράται,οι
197
1
Πέντε Εκκλησίαι,αι
82
1
Πετροβίτσα,η
51
1
Πλακωτή,η
98
1
Πολύδροσον,το
73
1
Προδρόμιον,το
454
1
Σεβαστόν,το
129
1
Χρυσαυγή,η
161
1
Ψάκα,η
152
1
Κεστρίνη,η
298
1
Ράγιον,το
151
1
Σμέρτος,ο
209
1
Ελαία,η
127
1
Άγιος Νικόλαος,ο
78
1
Άγιοι Πάντες,οι
53
1
Παλαιοχώριον,το (Τ.Κ.Αγίων Πάντων)
63
1
Αετός,ο
134
1
Αχλαδέα,η
71
1
Βαβούριον,το
23
1
Βρυσέλλα,η
267
1
Πέραμα,το
17
1
Γιρομέριον,το
59
1
Ροδοστίβα,η
11
1
Γολά,η
44
1
Καλλιθέα,η
31
1
Βρυσούλα,η
5
1
Κάτω Ξέχωρον,το
4
1
Ποταμιά,η
33
1
Σίταινα,η
2
1
Κερασοχώριον,το
22
1
Μαυρονέριον,το
27
1
Κεφαλοχώριον,το
31
1
Κοκκινιά,η
130
1
Νεροχώριον,το
47
1
Κοκκινολιθάριον,το
54
1
Κουρεμάδιον,το
27
1
Κυπάρισσον,το
111
1
Άγιος Αρσένιος,ο
57
1
Λεπτοκαρυά,η
193
1
Αγία Μαρίνα,η
11
1
Λια,η
62
1
Λίστα,η
35
1
Αχούρια Μαλουνίου,τα
18
1
Μαλούνιον,το
34
1
Μηλέα,η
28
1
Ξέχωρον,το
30
1
Άνω Παλαιοκκλήσιον,το
36
1
Κάτω Παλαιοκκλήσιον,το
50
1
Παλαιοχώριον,το (Τ.Κ.Παλαιοχωρίου)
142
1
Δονάτος,ο
26
1
Παλαμπάς,ο
27
1
Πηγαδούλια,τα
116
1
Πλαίσιον,το
88
1
Κώτσικα,η
28
1
Πλάτανος,ο
5
1
Ραβενή,η
123
1
Ριζόν,το
51
1
Σίδερη,η
65
1
Τρικόρυφον,το
177
1
Φράγμα Καλαμά,το
24
1
Καμίτσανη,η
25
1
Τσαμαντάς,ο
71
1
Φανερωμένη,η
26
1
Φοινίκιον,το
60
1
Χαραυγή,η
20
1
Αγία Βαρβάρα,η
18
1
Αυλότοπος,ο
135
1
Κουκουλιοί,οι
50
1
Τσαγγάριον,το
119
1
Φροσύνη,η
119
1
Καρβουνάριον,το
429
1