Έκδοση και θεώρηση Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στη Θεσπρωτία...

Γνωστοποιείται ότι από Δευτέρα  12-12-2016 έως 31-1-2017  γίνεται  έκδοση και θεώρηση Δελτίων Μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α, έτους 2016, για τις μετακινήσεις στις Αστικές και Υπεραστικές Συγκοινωνίες, από το Τμήμα Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και τα ΚΕΠ των Δήμων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα της υπηρεσίας (2665360186 -2665360185) καθώς και με τα ΚΕΠ των Δήμων του Νομού.