Έργα στο ναό της Ιεράς Μονής Καμίτσανης Τσαμαντά, που "χτυπήθηκε" από το σεισμό της 15ης Οκτωβρίου 2016

Έργα θα γίνουν στο ναό  της Ιεράς Μονής Καμίτσανης  Τσαμαντά, βυζαντινό μνημείο, που "χτυπήθηκε" από το σεισμό της 15ης Οκτωβρίου 2016. Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσω σύναψης παρογραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη Μητρόπολη Παραμυθίας, αναλαμβάνει την υλοποίηση εργασιών, για την προστασία και την αντιμετώπιση του προβλήματος της ετοιμορροπίας του καθολικού της Ιεράς Μονής. To αρχικό έτος ιδρύσεως
της Μονής είναι άγνωστο. Ανακαινίστηκε τον 18ο αιώνα (1758-1773) από τον ιερομόναχο Παϊσιο και αφιερώθηκε στον Άγιο Γεώργιο. Η ανακαίνιση έγινε  πάνω σε ερείπεια παλαιού Μοναστηριού, που είναι άγνωστο πότε και πως καταστράφηκε. Υπήρξε πλούσια Μονή, με μεγάλη περιουσία και σπουδαία βιβλιοθήκη. Σήμερα σώζεται μόνο το καθολικό που ανήκει στο ρυθμό των τετρακιονίων σταυροειδών μετά τρούλου και λειτουργεί ως ενοριακός ναός. Οι τοιχογραφίες και ο ξυλόγλυπτος διάκοσμος χρονολογούνται στην εποχή της ανακαινίσεως, δηλαδή μεταξύ των ετών 1758 και 1773.