Καινούργια πορεία στη ζωή για 135 νέους ανθρώπους, που γλίτωσαν από τα ναρκωτικά...

Εν μέσω δύσκολων καιρών η ελπίδα δεν χάνεται ποτέ στα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ. Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου εκατόν τριανταεπτά άνθρωποι  συμμετείχαν στην Τελετή Αποφοίτησης του ΚΕΘΕΑ για να γιορτάσουν τη δικαίωση του επίπονου αγώνα τους για καθαρή ζωή. Άνθρωποι που βρέθηκαν στο ΚΕΘΕΑ μέσα από διαφορετικές διαδρομές και κάτω

από ανόμοιες συνθήκες: έφηβοι και ενήλικες, γυναίκες και άνδρες, Έλληνες και μετανάστες, κάποιοι με σημείο εκκίνησης τον δρόμο  ή τη φυλακή.Οι απόφοιτοι του ΚΕΘΕΑ είναι τουλάχιστον τρία χρόνια «καθαροί», εργάζονται, σπουδάζουν, δραστηριοποιούνται εθελοντικά, έχουν χτίσει μια νέα σχέση με τον εαυτό τους, την οικογένειά τους και την κοινωνία. Έφθασαν μέχρι εδώ μετά από μεγάλη και επίπονη προσωπική και συλλογική προσπάθεια.