Πλούσιο το ερευνητικό έργο του Θεσπρωτού προέδρου της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων Μ. Πασχόπουλου

Πλούσιο είναι το ερευνητικό έργο του Θεσπρωτού καθηγητή γυναικολογίας και προέδρου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Μηνά Πασχόπουλου. Εκτός αυτού συνδυάζει ήθος και επιστημονική επάρκεια. Γιος του επί δεκαετίες γυναικολόγου στο νοσοκομείο Φιλιατών αείμνηστου Ηλία Πασχόπουλου, τιμά και με το παραπάνω το όνομα και τη μνήμη του πατέρα του, που για την εποχή του υπήρξε πρωτοπόρος μαιευτήρας. Το ερευνητικό έργο του Μηνά Πασχόπουλου εστιάζεται κυρίως
στην Γυναικολογική ενδοσκόπηση (Υστεροσκόπηση- Λαπαροσκόπηση), την εφαρµογή ενδοσκοπικών τεχνικών στην διερεύνηση της παθολογίας του τραχήλου της µήτρας (Μικροκολποϋστεροσκόπηση), την ενδοµητρίωση και την διατραχηλική εµβρυοσκόπηση. Ειδικότερα: Υστεροσκόπηση: Εκτίµηση της διαγνωστικής εγκυρότητας της υστεροσκόπησης ως µεθόδου και η συµβολή της στην θεραπεία των γυναικολογικών παθήσεων διδακτορική διατριβή: "Η υστεροσκόπηση στη διάγνωση και θεραπεία των γυναικολογικών παθήσεων". Ανάπτυξη ατραυµατικής µεθόδου υστεροσκόπησης (Vaginoscopic approach hysteroscopy) για την µεγαλύτερη αποδοχή της υστεροσκόπησης από τις ασθενείς και την εφαρµογή της σε επίπεδο εξωτερικών ιατρείων.  Σύγκριση της νέας µεθόδου υστεροσκόπησης µε γενικότερα αποδεκτές ατραυµατικές µεθόδους διάγνωσης όπως η διακολπική υπερηχογραφία. Νέες ενδείξεις υστεροσκόπησης, όπως η εφαρµογή της µεθόδου σε ασθενείς που λαµβάνουν ταµοξιφένη για την ασφαλέστερη προσέγγιση της ενδοµήτριας παθολογίας τους. Εκτίµηση των διατατικών µέσων που χρησιµοποιούνται στην υστεροσκόπηση µε τον σχεδιασµό προοπτικής τυχαιοποιηµένης µελέτης.  Σχεδιασµός υστεροσκοπικού συστήµατος υψηλής ανάλυσης (φασµατοσκοπική υστεροσκόπηση) για την καλύτερη ευκρίνεια της ενδοµήτριας παθολογίας και µείωσης της υποκειµενικότητας της υστεροσκόπου.