Η Σαγιάδα και οι Φιλιάτες δέχθηκαν πρώτες, απ΄ όλη την Ελλάδα, την επίθεση των Ιταλών, μαζί και των "Τσάμηδων"!

Η Σαγιάδα και οι Φιλιάτες δέχθηκαν πρώτες απ΄ όλη την Ελλάδα την επίθεση των Ιταλών, μαζί και των "Τσάμηδων"! Μάλιστα στους Φιλιάτες απονεμήθηκε, στις 21 Οκτώβρη του 1945. τιμητικός έπαθλος, γιατί ήταν η πρώτη πόλη, η Σαγιάδα ήταν χωριό, που δέχτηκε την εισβολή των Ιταλών.  Ο μοίραρχος Ευστρ. Ζάκκας, που το 1948 συνέταξε εκτενέστατη έκθεση για τα γεγονότα εκείνα  γράφει: «Τα δύο πρώτα εισβαλόντα εις Σαγιάδα και Φιλιάταις Θεσπρωτίας τας απογευματινάς ώρας της 28ης
Οκτωβρίου 1940 Τάγματα απετελούντο κυρίως εκ Μουσουλμάνων της Θεσπρωτίας, επικεφαλής δε αυτών ήσαν οι: 1) Αζίζ Τσιάμης εκ Ριάνιαρης – Κονισπόλεως – Τσαμουριάς – Β. Ηπείρου, 2) Σκενδέρ
Τσιάμης, άλλοτε ονομαζόμενος Γεώργιος Καμμένος, εκ Μαλουνίου – Φιλιατών, Χριστιανός εξισλαμισθείς υπό του Χασάν Πιλάφη, οργάνου της Αλβανικής προπαγάνδας Καλπακίου – Φιλιατών. 3) Μπράχο Τσαπούνι, εκ Λιόψης Φιλιατών, 4) Τζελάλ Τσαπούνι εκ Λιόψης – Φιλιατών, 5) Τζέλιο Ελμάζ εκ Λιόψης Φιλιατών και 6) Ζεϊνέλ Ισμαήλ εκ Λιόψης – Φιλιατών. Τα δύο ταύτα τάγματα ηκολούθει κατά την εις την Ελλάδα εισβολήν των και ο κύριος οργανωτής αυτών Ρετζέπ Πλιάκος εκ Κονισπόλεως – Β. Ηπείρου. Άμα τη εισβολή των επεδόθησαν κατ’ αρχήν εις διαρπαγάς και λεηλασίας των οικιών και καταστημάτων των χριστιανών κατοίκων. Εν συνεχεία επέβαλον εις τους Χριστιανούς ν’ αντικαταστήσουν τα καλύμματα της κεφαλής των (καπέλα) δι’ αλβανικών λευκών σκούφων. Ακολούθως δε επεδόθησαν εις εγκλήματα κατά της ελευθερίας, της σωματικής ακεραιότητος και της ζωής των χριστιανών, διά συλλήψεων, φυλακίσεων, αγρίων βασανισμών και φόνων".