Η ιστορία διάνοιξης της παλαιάς εθνικής οδού Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων, που τώρα είναι έρημη...

Η  διάνοιξη της παλαιάς εθνικής οδού Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων, που τώρα είναι έρημη, λόγω της Εγνατίας οδού, έχει ιστορία. Μέχρι και τη δεκαετία του 1920 η μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς τα Γιάννινα γινόταν με τα πόδια και τα εμπορεύματα μεταφέρονταν με αγωγιάτες.Το 1928 η τότε ελληνική κυβέρνηση δέχθηκε αίτημα των Θεσπρωτών και χρηματοδότησε μελέτη για τη χάραξη, διάνοιξη και υλοποίηση του έργου. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ο δρόμος από την Ηγουμενίτσα μέχρι τη Βροσίνα να
ακολουθεί το ρου
του ποταμού Καλαμά. Τελικά, για διάφορους λόγους, που έχουν να κάνουν με παρεμβάσεις και σκοπιμότητες, άλλαξε ο αρχικός σχεδιασμός και προτιμήθηκε άλλη χάραξη, κατά τριάντα χιλιόμετρα μεγαλύτερη σε απόσταση. Από τις νοτιοανατολικές παρακαλάμιες βουνοκορφές, μεταξύ Μενίνας και Βροσίνας, όπου υπάρχουν οι γνωστές ανηφοριές και κατηφοριές, καθώς και οι πολλές στροφές. Ο δρόμος παραδόθηκε στην κυκλοφορία χαλκοστρωμένος το 1933. Αργότερα ασφαλτοστρώθηκε.