Μηχανόβια γάτα!

Αναγνώστης της "Κάτοψης" φωτογράφησε γάτα πάνω σε μηχανάκι στο κέντρο της Ηγουμενίτσας. Μηχανόβι γάτα! Είναι από τις ωραίες εικόνες, που η καθημερινότητα χαρίζει, αρκεί να μπορούμε,
απαλλαγμένοι από το άγχος και την αγωνία, διάφορων πραγμάτων να μην είμαστε θολωμένοι και να τις βλέπουμε...