Τα μανταρίνια του κάμπου Κεστρίνης-Ραγίου-Ασπροκλησίου-Σαγιάδας έχουν καλό όνομα στο εξωτερικό

Στο επίκεντρο της καλλιέργειας μανταρινιών στη χώρα μας έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια η Θεσπρωτία και ειδικά ο κάμπος Κεστρίνης-Ραγίου-Ασπροκλησίου-Σαγιάδας, παράγοντας   σημαντικές ποσότητες της ποικιλίας Κλημεντίνης. Οι κυριότερες ποικιλίες μανταρινιών είναι η Κλημεντίνη, η Μινε-όλα και η Νόβα. Ο ετήσιος όγκος παραγωγής μανταρινιών στη Θεσπρωτία κυμαίνεται σε χιλιάδες τόνους. Καλλιεργούνται επίσης και πορτοκαλιές της ποικιλίας Naval Holl και Valencia. Οι πρώτες

φυτεύσεις εσπεριδοειδών στην περιοχή ξεκίνησαν το 1977-8 και έκτοτε η εξέλιξη τους ήταν ραγδαία, ιδιαίτερα όσον αφορά την ποικιλία Κλημεντίνη. Το μικροκλίμα της περιοχής είναι εξάλλου θαυμάσιο για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών, χωρίς ιδιαίτερα εδαφολογικά και κλιματολογικά προβλήματα. Βασικό στοιχείο διαφοροποίησης της περιοχής αυτής  είναι ο μεγάλος κλήρος των καλλιεργητών. Σήμερα στα χωριά Κεστρίνη-Ράγιο-Ασπροσκλήσι-Σαγιάδα ένα μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων  ασχολούνται με την εσπεριδο-καλλιέργεια, γεγονός που από μόνο του είναι ενθαρρυντικό για την περαιτέρω εξέλιξη του τομέα και την ανάπτυξη της περιοχής γενικότερα.