Ένας ευλογημένος καλόγερος, ο Ηπειρώτης ιερομόναχος π. Κοσμάς Σιώζος, δίνει ζωντανή μαρτυρία Χριστού...

Με αφορμή προσκυνηματική επίσκεψη πρώην Πρωθυπουργού στη Μονή Στομίου Κόνιτσας, η σκέψη πολλών στράφηκε στον ηγούμενο της Μονής, έναν ευλογημένο καλόγερο, τον Ηπειρώτη ιερομόναχο π. Κοσμά Σιώζο, που δίνει ζωντανή μαρτυρία Χριστού. Ο π. Κοσμάς είναι μια σύγχρονη μορφή αγιοφόρου κληρικού. Το ομολογούν πολλοί, όχι μόνο στην Κόνιτσα, αλλά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, απ' όπου τον επισκέπτονται. Δεν είναι μόνο οι αμέτρητες κρυφές φιλανθρωπίες του. Δεν είναι μόνο το ότι στο πετραχήλι και στην
καρδιά του  βρίσκουν καταφύγιο πολλοί πιστοί. Δεν είναι το ότι παρά την ασθένειά του τα τελευταία χρόνια εξακολουθεί να στηρίζει πονεμένες ψυχές. Το κυριότερο είναι ότι με τη ζωή του σταθερά δείχνει ότι δεν φτάνει μόνο ηπίστη στο Θεό, χρειάζεται και η εμπιστοσύνη στο Θεό. Αναζητά συνεχώς τη θεία παρηγοριά, γιατί ξέρει καλά ότι αυτή είναι και η μόνη αληθινή παρηγοριά.