Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών στη Θεσπρωτία στο ισόγειο του κτιρίου της αντιπεριφέρειας

Με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών!
Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών δημιουργήθηκε στη Θεσπρωτία με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών! Το κέντρο, που εγκαινιάστηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Θωμά Πιτούλη και λειτουργεί στο ισόγειο του κτιρίου της αντιπεριφέρειας, κατασκευάστηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Διασυνοριακής Συνεργασίας “HERA – Sustainabletourismmanagement of Adriatic HERitage” με κύριο στόχο την παρουσίαση της Ιστορίας της Θεσπρωτίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με
τους αρχαίους συγγραφείς, οι Θεσπρωτοί είναι απόγονοι των Πελασγών ή του Δευκαλίωνα και της Πύρρας, από τους οποίους
γεννήθηκε ο Έλλην, ο γενάρχης των Ελλήνων. Από τη Θεσπρωτία οι Έλληνες μετοίκησαν στη Θεσσαλία, στη Φθία και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων, η ιστορική αλήθεια καλύπτεται από το μύθο, ωστόσο ίσως είναι αλήθεια ότι η Θεσπρωτία είναι η κοιτίδα του Ελληνισμού. Άλλωστε μια από τις σπουδαιότερες προϊστορικές πολιτείες της ήταν η Έλλα. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, οι σημαντικότερες πόλεις ήταν: η Παραμυθιά, οι Φιλιάτες και το Μαργαρίτι. Σημαντικά για τη διακίνηση των προϊόντων προς τα Γιάννενα σημεία, ήταν η Σαγιάδα και το πέρασμα του Ελευθεροχωρίου, όπου ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων έχτισε το σωζόμενο και σήμερα κάστρο του.