Εκατοντάδες Αλβανοί βρίσκουν εποχιακή εργασία στα χωράφια της Θεσπρωτίας (Νοέμβριος-Ιανουάριος)!

Εκατοντάδες Αλβανοί βρίσκουν εποχιακή εργασία στα χωράφια της Θεσπρωτίας (Νοέμβριος-Ιανουάριος)! Συλλέγουν μανταρίνια στους κάμπους της Κεστρίνης (κυρίως), αλλά και του Ραγίου, Ασπροκλησίου και Σαγιάδας. Άλλοι παραμένουν στην περιοχή για το διάστημα της εργασίας τους και άλλοι πηγαινοέρχονται, αφού η πλαιοψηφία τους προέρχεται από γειτονικά χωριά, όπως η
Κονίσπολη, το Μουρσί κ.λπ. Κια γι' αυτούς είναι μια καλή ευκαιρία απασχόλησης, αλλά και για τους παραγωγούς εξασφάλιση εργατικών χεριών. Η συλλογή αφορά μεγάλες ποσότητες, οπότε οι εργάτες/τριες από την Αλβανία είναι απαραίτητοι/τες, αφού δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός εγχώριων εργατών, που να ενδιαφέρεται. Όπως λένε οι παραγωγοί είναι Αλβανοί είναι αποδοτικοί στη δουλειά τους και παντός καιρού...