Παρακμιακό φαινόμενο ο βανδαλσιμός παιδικής χαράς στην Ηγ/τσα!

Είναι χώρος απόλαυσης και κοινωνικοποίησης των παιδιών... 
Παρακμιακό φαινόμενο ο βανδαλσιμός παιδικής χαράς στην Ηγ/τσα, που είναι χώρος απόλαυσης των παιδιών. Η κεντρική παιδική χαρά Ηγουμενίτσας ανακατασκευάστηκε και ήταν έτοιμη να παραδοθεί προς χρήση στα παιδιά. Όμως άγνωστοι,σύμφωνα με δημόσια καταγγελία του δήμου Ηγουμενίτσας, προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σ' αυτή. Και αυτό, τη στιγμή, που αναγνωρίζεται όλο και
περισσότερο η σημασία της υπαίθριας φυσικής δραστηριότητας μέσα στην πόλη και η θετική της επίδραση στην κοινωνική, συναισθηματική και κινητική ανάπτυξη των παιδιών. Οι ικανότητες των παιδιών ενισχύονται μέσα από την υπαίθρια βιωματική μάθηση και ο καλύτερος δημόσιος χώρος όπου αυτή μπορεί να συμβεί είναι η παιδική χαρά. Η παιδική χαρά είναι ο τόπος, όπου το παιδί θα τρέξει, θα σκαρφαλώσει, θα ανακαλύψει, θα κάνει φίλους, θα έρθει σε επαφή με τη φύση. Με άλλα λόγια, η παρουσία μιας παιδικής χαράς σε κάθε γειτονιά είναι απαραίτητη καθώς ενθαρρύνει τη μάθηση με ένα δημιουργικό τρόπο, προκαλεί τον πειραματισμό και νέες εμπειρίες, ενεργοποιεί τη φαντασία, επιτρέπει στο παιδί να εκτονώνει την ενέργεια του, προωθεί την ομαδικότητα και ενισχύει την αντίληψη του παιδιού για το κοινωνικό σύνολο και το ρόλο του μέσα σε αυτό. παράλληλα, η παιδική χαρά της γειτονιάς μπορεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης και γνωριμίας των γονιών που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον το μέλλον των παιδιών τους και να λειτουργήσει ως χώρος ανταλλαγής απόψεων, πληροφοριών, προβληματισμών και γνώσης, αλλά και ως ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα, περιορίζοντας έτσι την πλήξη, τις έννοιες και τις αρνητικές συμπεριφορές.