65 γουρουνοπαρέες εξορμούν κάθε Τετάρτη και τα Σαββατοκύριακα σ' όλη τη Θεσπρωτία!

Εξήντα πέντε περίπου γουρουνοπαρέες εξορμούν κάθε Τετάρτη και τα Σαββατοκύριακα σ' όλη τη Θεσπρωτία! Οι παρέες στηρίζεται κυρίως σε συντονιστές-ομαδάρχες, τόσο στην παγάνα όσο και στα καρτέρια. Το κυνήγι γίνεται με ομαδοποίηση των καθηκόντων, με πρωτοβουλία όπου χρειάζεται, αλλά οπωσδήποτε από αυτόν που ξέρει και μπορεί. Τα καρτέρια αλλάζουν, δεν είναι πάντα οι ίδιοι στο ίδιο μέρος, για να υπάρχει δικαιοσύνη και να έχουν όλοι όσο το δυνατόν ίδιες ευκαιρίες. Η ομάδα επενδύει στην
εκπαίδευση σκύλων. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι κυνηγοί στη Θεσπρωτία έχουν και ανθρωπιστικά
αντανακλαστικά. Πέρυσι, για παράδειγμα, την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, παρέα από την Παραμυθιά διέθεσε στη Μητρόπολη Παραμυθιάς, για κοινωνικούς σκοπούς, κρέας αγριόχοιρου.