Η αυτοδιοίκηση της Θεσπρωτίας κάνει ανοίγματα προς τη Βόρειο Ήπειρο...

Η αυτοδιοίκηση της Θεσπρωτίας κάνει ανοίγματα προς τη Βόρειο Ήπειρο. Και ορθά, γιατί μέσα από τη συνεργασία, μπορούν να προκύψουν οφέλη και για τους Θεσπρωτικούς δήμους και για τους δήμους της Νότιας Αλβανίας. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι τρεις δήμαρχοι των καλλικρατικών δήμων της Θεσπρωτίας, Ηγουμενίτσας, Φιλιατών και Παραμυθιάς,  στοχεύουν στην ανάπτυξη διαδημοτικών σχέσεων, αλλά και στην υλοποίηση διασυνοριακών προγραμμάτων. Μεταξύ άλλων ενδιαφέρονται για την
ενίσχυση του διασυνοριακού τουρισμού, την εμπορική δικτύωση, την ανάδειξη κοινών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, την 
υιοθέτηση πολιτικών ψηφιοποίησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λπ.. Στο πλαίσιο αυτό ο Γιάννης Λώλος (Ηγουμενίτσας), ο Σπύρος Παππάς (Φιλιατών) και η Σταυρούλα Μπραΐμη (Παραμυθιάς) έχουν επισκεφτεί την γειτονική περιοχή και έχουν συναντηθεί με αυτοδιοικητικούς παράγοντες.  Η επικοινωνία αυτή βοηθά και στο να εδραιωθούν αντιλήψεις για καλή γειτνίαση και δημιουργική συνύπαρξη, χωρίς φανατισμούς και ακρότητες, που μπορούν, μέσα από ανιστόρητες διεκδικήσεις, να δυναμιτίσουν το κλίμα.