Ευαισθητοποιημένη η τροχαία Ηγουμενίτσας σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής μικρών μαθητών παιδικών σταθμών

Ευαίσθητη  αποδεικνύεται η τροχαία Ηγουμενίτσας σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής σε μικρούς μαθητές παιδικών σταθμών. Ειδικότερα σειρά μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής σε μικρούς μαθητές παιδικών σταθμών της Θεσπρωτίας, πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, με σκοπό την ενημέρωση των παιδιών σε θέματα οδικής ασφάλειας. Τα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής έγιναν στους μαθητές του Α΄ και Β΄ Παιδικού Σταθμού Παραμυθιάς,
καθώς και του Παιδικού Σταθμού Γαρδικίου, κατά τη διάρκεια των οποίων αξιωματικός του Τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας, ενημέρωσε τα παιδιά σχετικά με τη σημασία των βασικών κανόνων κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας.