Οι ανάπηροι, που ταξιδεύουν από Ηγουμενίτσα προς Ιωάννινα και αντίστροφα, μπορούν να μην πληρώνουν διόδια...

Οι ανάπηροι, που ταξιδεύουν από Ηγουμενίτσα προς Ιωάννινα και αντίστροφα, μπορούν να μην πληρώνουν διόδια. Αν και στην ισχύουσα πολιτική διοδίων δεν προβλέπεται εξαίρεση για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρία, όλες οι εταιρείες παραχώρησης επιτρέπουν τη διέλευσή τους χωρίς την καταβολή διοδίων. Κάθε εταιρεία ακολουθεί διαφορετική διαδικασία, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση της κάρτας από μη αναπηρικά αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα η Εγνατία οδός
σε πιστοποιημένους
αναπήρους επιτρέπει τη διέλευση και δεν δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα.