Σχέδιο να εξοπλιστεί και να αναβαθμιστεί το τελωνείο Μαυροματίου Σαγιάδας...

Υπάρχει σχεδιασμός να εξοπλιστεί και να αναβαθμιστεί το τελωνείο Μαυροματίου Σαγιάδας. Ειδικότερα εκκρεμεί απόφαση για τη διάθεση δεύτερου υπηρεσιακού αυτοκινήτου, ενώ έχει σταλεί έγγραφο από τη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων προκειμένου να εξασφαλιστούν χρήματα για είδη ιματισμού, που προορίζονται για τη διεξαγωγή ελέγχων. Σημειώνεται επίσης ότι το Τελωνείο ενδέχεται να λάβει σταθερή συσκευή ακτινοσκοπικού ελέγχου αποσκευών και δεμάτων, εφ’ όσον το ελληνικό Δημόσιο προχωρήσει στην προμήθεια τέτοιων συσκευών. Ενδέχεται και η μελλοντική παρουσία σκύλου ανιχνευτή ναρκωτικών ουσιών.