Ομολογία παλαιού Μουσουλμάνου της Θεσπρωτίας, που μιλάει για εγκλήματα των Τσάμηδων

Ομολογία-βόμβα παλαιού Μουσουλμάνου της Θεσπρωτίας, που μιλάει για εγκλήματα των Τσάμηδων. Ο Νουχτί Λατίφ από το Τρικόρυφο Φιλιατών, ένας από τους 230 Μουσουλμάνους, που είχαν απομείνει ως μη ενεχόμενοι σε εγκλήματα, μετά την καταδίκη και την αποχώρηση από την περιοχή των Τσάμηδων, είχε καταθέσει τότε σε ειρηνευτικές επιτροπές: "Εμείς οι Μωαμεθανοί δεν είχαμε κανένα παράπονο κατά της Ελληνικής Διοικήσεως, ώστε να μπορώ να καταλάβω γιατί, με την Αξονική Κατοχή όλοι
οι Μωαμεθανοί, όχι μόνον έγιναν όργανα των
Ιταλών και Γερμανών, αλλά ακόμη περισσότερο, με φόνους και άλλες εγκληματικές πράξεις, εξεδήλωσν την πρόθεσή τους να εξαλείψουν το Ελληνικό στοιχείο από την περιφέρεια της Θεσπρωτίας (Η Εθνική Αντίσταση των Ελλήνων 1941-1945, Επιμ. φιλολογική Α.Π.Π., σσ. 46-50). Αυτή και μόνο η ομολογία, αρκεί για να αποδείξει την ιστορική αλήθεια...